Elektromobilność: technologia V2G będzie elementem transformacji energetycznej Polski?

ESG

Technologia vehicle-to-grid (V2G) mogłaby stanowić jeden z elementów transformacji energetycznej Polski, wynika z raportu "V2G. Pojazdy elektryczne jako element sieci elektroenergetycznych", który Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych PSPA przygotowało we współpracy z Ambasadą Brytyjską w Warszawie. Zdaniem autorów raportu w Polsce potrzebna jest realizacja projektów pilotażowych w tym zakresie.

Samochód elektryczny
Fot. Pixabay.com

Technologia vehicle-to-grid (V2G) mogłaby stanowić jeden z elementów transformacji energetycznej Polski, wynika z raportu "V2G. Pojazdy elektryczne jako element sieci elektroenergetycznych", który Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych PSPA przygotowało we współpracy z Ambasadą Brytyjską w Warszawie. Zdaniem autorów raportu w Polsce potrzebna jest realizacja projektów pilotażowych w tym zakresie.

Dzięki #V2G samochody mogą pełnić rolę mobilnych magazynów energii zintegrowanych z siecią #elektromobilność #energia

"Technologia zmieniająca się z dnia na dzień już teraz pozwala na pełną integrację samochodu z systemem elektroenergetycznym. Inteligentne liczniki, systemy inteligentnego pomiaru, systemy monitorowania i zarządzania sieciami ładowania – to wszystko pozwala nam stworzyć z samochodu elektrycznego mobilne źródło energii, które w praktyce jest w stanie wspierać zarówno nasze domy, jak też sieć elektroenergetyczną" – powiedział dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur podczas seminarium poświęconego technologii V2G.

Mobilne magazyny energii

Dzięki V2G samochody mogą pełnić rolę mobilnych magazynów energii zintegrowanych z siecią. Dwukierunkowy przepływ energii pozwala na jej "zakup" w okresach niskiego zapotrzebowania i wyższej generacji z odnawialnych źródeł energii (OZE), a następnie na jej "sprzedaż" do sieci w godzinach obowiązywania wyższej taryfy i szczytowego zapotrzebowania. Magazynem energii może być nie tylko samochód, ale także już niewykorzystywane baterie samochodowe.

W raporcie opisano pięć projektów pilotażowych zrealizowanych na zachodzie Europy, które potwierdziły możliwości, jakie niesie ze sobą ten system.Zgodnie z oceną brytyjskiej firmy Cenex, od 2020 r. systematycznie wymieniane będą ładowarki samochodów elektrycznych na takie, które umożliwiają przesył energii w dwóch kierunkach. Do 2030 r. tego typu ładowarki mogą stanowić nawet 10% wszystkich ogólnodostępnych. Po 2030 r. samochody będą częściej korzystały z ładowarek ogólnodostępnych."Potencjał wykorzystania technologii vehicle-to-grid jest bardzo szeroki. Ze strony operatorów systemów przesyłowych to jest choćby poprawa efektywności wykorzystania sieci, a także ograniczenie ryzyka blackoutu" – powiedział Mazur.

Poprawa jakości zasilania

Dla operatorów systemów dystrybucyjnych korzyścią jest poprawa jakości zasilania i lokalne bilansowanie systemu. Dla wytwórców energii, głównie wiatrowej i słonecznej, technologia daje możliwość harmonizacji współpracy z systemem elektroenergetycznym."Dla biznesu rozwój vehicle-to-grid oznacza bardzo wiele nowych możliwości, choćby nowe modele biznesowe w obszarach baz danych, rozwoju architektury V2G czy układów pomiarowo-rozliczeniowych. Dla regulatora rozwój V2G oznacza korzystny wpływ na wdrożenie regulacji, które będą pozwalały stabilizować pracę sieci, a dla gospodarki jako całości będzie on oznaczać poprawę konkurencyjności i możliwość znalezienia tak poszukiwanej przez Polskę niszy w obszarze elektromobilności" – podsumował dyrektor zarządzający.Autorzy raportu wnioskują m.in. o- podjęcie w Polsce działań na rzecz rozwoju V2G zarówno na poziomie rządowym, jak i lokalnym,- otwartość na współpracę w ramach łańcucha wartości,- określenie długoterminowej wizji politycznej,- ustawowe unormowanie kwestii związanych z technologią V2G,- utworzenie systemu zamówień przedkomercyjnych,- stworzenie zachęt do inwestowania w technologię V2.Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa, w pełni reprezentatywna organizacja branżowa, promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: