Elektroniczna Giełda Kapitału szansą dla zadłużonych

Polecamy

Jak wykreować większe dochody z lokat, aby poprawić wskaźnik zadłużenia? Skarbnicy zrzeszeni w Forum Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski już wiedzą.

Jak wykreować większe dochody z lokat, aby poprawić wskaźnik zadłużenia? Skarbnicy zrzeszeni w Forum Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski już wiedzą.

Comiesięczne spotkania konsultacyjne Forum Skarbników JST Małopolski, odbywające się w siedzibie MISTiA to dodatkowa możliwość na omówienie zagadnień związanych z gospodarką finansową samorządu w szerszym gronie. Forum zrzesza bowiem 181 skarbników miast i gmin oraz powiatów z województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Jedną z ważniejszych kwestii, która nie traci na aktualności jest temat zadłużeń, który został również podjęty na spotkaniu 21 stycznia 2014 roku.

Przedstawiciele Elektronicznej Giełdy Kapitału pokazali Skarbnikom JST Małopolski jak można poprawić wskaźnik zadłużenia i w przystępny sposób przedstawili nowoczesną metodę na zwiększenie zysku z lokat bankowych jaką jest Elektroniczna Giełda Kapitału.

www.GieldaKapitalu.pl jako elektroniczna platforma aukcyjna łączy inwestorów, którzy dysponują wolnymi środkami pieniężnymi, w tym samorządy terytorialne oraz banki oferujące lokaty. Ten innowacyjny produkt umożliwia wybór banku oferującego najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokaty bankowej w danym momencie i to bez wychodzenia z domu, co ogranicza koszty administracyjne do minimum.

Elektroniczna Giełda Kapitału jest jedynym dostępnym na rynku narzędziem, pozwalającym na maksymalizację dochodów z lokat. W wyniku aukcji elektronicznej w czasie rzeczywistym uzyskujemy najkorzystniejsze oprocentowanie kapitału. Prognozowany wzrost dochodów przy wykorzystaniu systemu wynosi 20 proc.

Prezes Forum Skarbników JST Małopolski przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji, Włodzimierz Janeczek przyznał, iż przedstawiony na spotkaniu nowy produkt prezentuje się interesująco. Natomiast Grażyna Zątek, z-ca Skarbnika Gminy Kozy podkreśliła, że Elektroniczna Giełda Kapitału jest produktem niezwykle celnie odpowiadającym aktualnym potrzebom wielu gmin, które dzięki nowej platformie aukcyjnej będą miały szanse na znaczne poprawienie swoich dochodów. Jako przedstawiciel referatu finansowego z zainteresowaniem wysłuchała prezentacji o EGK i liczy na współpracę w przyszłości.

Warto dodać, że ten innowacyjny produkt otrzymał wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na uzyskanie ochrony patentowej na terenie całej Unii Europejskiej oraz USA.

Wszelkie szczegóły dotyczące Elektronicznej Giełdy Kapitału dostępne są na stronie www.GieldaKapitalu.pl, natomiast wersja demonstracyjna na www.demo.GieldaKapitalu.pl.

Źródło: Centrum Rozwoju Kapitału sp. z o.o.

Udostępnij artykuł: