Elektroniczne zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego w systemie Ognivo

Polecamy

Od 8 września 2016 r. wchodzą w życie zmiany w prawie, które pozwolą na usprawnienie i przyspieszenie procesu odzyskiwania wierzytelności, w tym np. alimentów lub zaległości podatkowych. Dzięki uruchomieniu przez KIR obsługi wierzytelności z rachunków bankowych, funkcjonującej w ramach systemu Ognivo, zajęcia - dotychczas wymagające wymiany dokumentów w wersji papierowej - będą odbywać się w sposób elektroniczny.

Od 8 września 2016 r. wchodzą w życie zmiany w prawie, które pozwolą na usprawnienie i przyspieszenie procesu odzyskiwania wierzytelności, w tym np. alimentów lub zaległości podatkowych. Dzięki uruchomieniu przez KIR obsługi wierzytelności z rachunków bankowych, funkcjonującej w ramach systemu Ognivo, zajęcia - dotychczas wymagające wymiany dokumentów w wersji papierowej - będą odbywać się w sposób elektroniczny.

Nowy tryb zajęcia wierzytelności, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, wprowadza Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 8 września 2016 r. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu teleinformatycznego do obsługi zajęć wierzytelności z rachunku bankowego jest KIR. Ustawa nakłada obowiązek uczestniczenia w systemie 
na banki, komorników sądowych oraz administracyjne organy egzekucyjne, jak ZUS, urzędy skarbowe, izby celne i prezydenci miast.

- W systemie Ognivo organ prowadzący postępowanie egzekucyjne będzie mógł nie tylko szybciej zidentyfikować rachunek dłużnika, ale - dzięki nowej usłudze - także dokonać zajęcia środków na jego koncie. Dzięki temu komunikacja on-line zastąpi korespondencję dotychczas prowadzoną w standardowej postaci papierowej - mówi Michał Szymański, wiceprezes Zarządu KIR.

Korzystanie z systemu Ognivo pozwala na zautomatyzowanie części procesu udzielania odpowiedzi przez bank, co przyspieszy obsługę m.in. zapytań komorników sądowych 
o rachunki bankowe dłużników, jak również realizację zajęć komorniczych. Rezultatem wprowadzonej zmiany będzie także zmniejszenie pracochłonności i optymalizacja kosztów tego procesu.

Prowadzony przez KIR system teleinformatyczny, służący do obsługi zajęć wierzytelności 
z rachunku bankowego, umożliwia wymianę korespondencji między uprawnionymi podmiotami - analogicznie jak jest to realizowane przez Pocztę Polską w przypadku korespondencji papierowej. Za bezpieczeństwo procesu odpowiada KIR, instytucja będą częścią infrastruktury polskiego sektora bankowego, która pełni kluczową rolę w obszarze rozliczeń międzybankowych. KIR nie ma dostępu do treści przesyłanych pism - to uprawnienie ograniczone jest wyłącznie do nadawcy i odbiorcy zapytań w systemie Ognivo.

Ognivo to unikalne na polskim rynku rozwiązanie, które od prawie 10 lat umożliwia bezpieczną i szybką komunikację między bankami oraz pomiędzy bankami a innymi uprawnionymi podmiotami. Aplikacja, zbudowana z modułów o różnych funkcjach, powstała jako narzędzie 
do elektronicznej wymiany informacji o rozliczeniach międzybankowych i obsługi reklamacji związanych z rozliczeniami. Za pośrednictwem Ognivo z bankami komunikują się banki, ZUS, Poczta Polska, administracyjne organy egzekucyjne (w tym w szczególności urzędy skarbowe, izby celne), komornicy sądowi, prokuratura.

Anna Olszewska Rzecznik prasowy KIR S.A.

Udostępnij artykuł: