Elektrownia atomowa w Polsce: jest oficjalna lokalizacja

ESG

Polskie Elektrownie Jądrowe wybrały Lubiatowo-Kopalino jako preferowaną lokalizację dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej - podała spółka w komunikacie prasowym. W I kwartale 2022 roku Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko ma być złożony Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Model elektrownii atomowej
Fot. stock.adobe.com/LuckyStep

Polskie Elektrownie Jądrowe wybrały Lubiatowo-Kopalino jako preferowaną lokalizację dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej - podała spółka w komunikacie prasowym. W I kwartale 2022 roku Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko ma być złożony Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Jak poinformowano, lokalizację w nadmorskiej gminie Choczewo wskazano na podstawie prowadzonych od 2017 roku szczegółowych badań środowiskowych i lokalizacyjnych, które wykazały, że spełnia ona wszystkie wymagania środowiskowe i jest bezpieczna dla mieszkańców.

Wyniki analiz zostały umieszczone w Raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Czytaj także: Adam Glapiński: w razie potrzeby NBP udzieli wsparcia rządowi w budowie atomu >>>

"Prace merytoryczne nad Raportem zostały już zakończone. Zmieniające się obecnie otoczenie legislacyjne wymaga jednak odwzorowania w przygotowanym dokumencie. Przepisy, na podstawie których w 2015 roku rozpoczęło się postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej dla elektrowni ulegały od tego czasu licznym zmianom, w tym wdrażającym regulacje przyjęte na poziomie europejskim. Zaktualizowanie stanu prawnego przez ustawodawcę umożliwi kontynuowanie procedury środowiskowej w zgodzie z obecnie obowiązującymi regułami postępowania. Dlatego też Raport zostanie ukończony i złożony Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w I kwartale przyszłego roku, po wejściu w życie znowelizowanych przepisów" - napisano w komunikacie.

Rozpatrywano 92 potencjalne miejsca

Na początku procesu wyboru lokalizacji rozpatrywano 92 potencjalne miejsca. Analizy uwzględniły m.in. takie czynniki jak właściwości terenu, dostępność wody chłodzącej, położenie względem terenów objętych formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000 oraz obecne i możliwe do rozbudowy elementy infrastruktury jak na przykład sieci energetyczne, drogowe czy kolejowe. Wyniki analiz potwierdziły sprzyjające warunki do wybudowania elektrowni jądrowej w województwie pomorskim. Po zawężeniu potencjalnych lokalizacji do Pomorza, dwie z nich – Żarnowiec oraz Lubiatowo-Kopalino - poddano bardziej szczegółowym badaniom, których efekty zamieszczono w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

"Wybór preferowanej lokalizacji nie oznacza finalnej zgody na realizację inwestycji w takim wariancie" - podała spółka.

Polskie Elektrownie Jądrowe będą się teraz ubiegać o uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla umiejscowienia przyszłej elektrowni, w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji lokalizacyjnej.

W Polityce energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 roku uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: