Elżbieta Häuser–Schöneich

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Zarządu Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Fot. PZU S.A.

Członek Zarządu Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, rozwoju biznesu, sprzedaży i marketingu zdobywała w międzynarodowych instytucjach działających w branży ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej i FMCG.

Przed objęciem stanowiska w zarządzie PZU pełniła funkcję członka zarządu T- mobile odpowiedzialnego za rynek klientów indywidualnych. W latach 2008-2015 pełniła funkcję wiceprezesa firmy ubezpieczeniowej Aviva, gdzie zarządzała sprzedażą direct, odpowiadała za działania marketingowe i pozycjonowanie marki, a także uczestniczyła we wdrażaniu na poziomie międzynarodowym strategii cyfryzacji biznesu.

W latach 2005-2008 była szefem marketingu ING Nationale-Nederlanden. Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu rynku ubezpieczeń direct. W latach 2002-2005 jako członek założyciel i członek zarządu Link4 odpowiadała za rozwój biznesu i marketing firmy. Karierę zawodową zaczęła w branży FMCG.

Jest absolwentką historii sztuki na KUL oraz podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania wartością firmy. Uczestniczyła w programach dla wyższej kadry zarządzającej (Kellog School of Management i CEDEP/INSEAD Fontainebleau) oraz w programie Przedsiębiorczość i Innowacje na Uniwersytecie Stanforda.

Udostępnij artykuł: