Elżbieta Ostrowska

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Elżbieta Ostrowska, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Członek Rady Nadzorczej Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Członek Rady powołany na wniosek ogólnokrajowej organizacji emerytów i rencistów
Udostępnij artykuł: