Emeryci decydują się na rentę dożywotnią z powodu trudnej sytuacji finansowej

Nieruchomości

Większość emerytów zdecydowała się na rentę dożywotnią ponieważ znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, a czasem nie miała nawet pieniędzy na bieżące potrzeby (56 proc.). Wielu z nich przyznało, że żyje samotnie i nie ma komu zostawić mieszkania (35 proc.) lub nie chce, by nieruchomość ktoś odziedziczył (13 proc.).

Seniorzy przed domem
Seniorzy przed domem Fot. stock.adobe.com/Andy Dean

Większość emerytów zdecydowała się na rentę dożywotnią ponieważ znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, a czasem nie miała nawet pieniędzy na bieżące potrzeby (56 proc.). Wielu z nich przyznało, że żyje samotnie i nie ma komu zostawić mieszkania (35 proc.) lub nie chce, by nieruchomość ktoś odziedziczył (13 proc.).

Większość emerytów zdecydowała się na rentę dożywotnią ponieważ znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, a czasem nie miała nawet pieniędzy na bieżące potrzeby (56 proc.) #RentaDożywotnia

Ponad 62 proc. klientów Funduszu Hipotecznego DOM przyznało, że ich sytuacja rodzinna nie miała wpływu na zawarcie umowy renty dożywotniej. Co ważne - większość respondentów (ponad 73 proc.), którzy brali udział w badaniu opinii, przeprowadzonym przez fundusz, uznało że ich spadkobiercy (dzieci, wnuki, dalsza rodzina) nie chcieliby podważać lub unieważnić takiej umowy.Duża część seniorów zdecydowała się na rentę dożywotnią z powodu problemów finansowych (56 proc.) lub posiadanego zadłużenia (prawie 7 proc.). Druga najliczniejsza grupa to osoby, które żyją samotnie i nie mają komu zostawić mieszkania (35 proc.) lub nie chcą, by nieruchomość trafiła w ręce rodziny lub innych spadkobierców (13 proc.). Wśród respondentów znalazły się również osoby, które zdecydowały się na podpisanie umowy, ponieważ chciały mieć więcej pieniędzy na przyjemności i dodatkowe wydatki (6 proc.).Powody podpisania umowy renty dożywotniej Czytaj także: Umowa renty dożywotniej zawarta z rodziną lub sąsiadem? To może być pułapka >>>

Sytuacja rodzinna

Respondenci przyznali, że w większości przypadków sytuacja rodzinna nie miała wpływu na decyzję o zawarciu umowy renty dożywotniej (62 proc.). Spośród 37 proc. osób, które przyznały, że sytuacja rodzinna miała wpływ na ich decyzję najwięcej podkreślało, że nie otrzymuje od rodziny żadnego wsparcia finansowego ani pomocy opiekuńczej (23 proc.), nie utrzymuje kontaktów z rodziną (14 proc.) lub pozostaje z nią w wieloletnim konflikcie (12 proc.). Mimo to blisko połowa seniorów (49 proc.) przyznała, że spadkobiercy wiedzą o zawartej przez nich umowie, a 73 proc. z nich nie chciałaby jej unieważnić lub podważyć.Czy Pani/Pana zdaniem spadkobiercy chcieliby podważyć/unieważnić umowę podpisaną z funduszem?Czytaj także: Umowa renty dożywotniej z osobą fizyczną czy instytucją? Zobacz najważniejsze różnice >>>

Umowa, proces decyzyjny i ocena funduszu

Blisko 92 proc. klientów Funduszu Hipotecznego DOM oceniło go dobrze lub bardzo dobrze (w skali od 1 do 5). Współpracę z pracownikami infolinii oceniono dobrze lub bardzo dobrze w 87 proc. przypadków. Aż 75 proc. przyznało, że poleciłoby fundusz swoim znajomym, a sam proces zawarcia umowy zyskał ocenę dobrą lub bardzo dobrą wśród 91 proc. respondentów. Ponad 88 proc. seniorów przyznało, że ekspert wytłumaczył im warunki zawieranej umowy a dla 93 proc. warunki tejże umowy były zrozumiałe. Ponad 28 proc. badanych chciało wprowadzić zmiany w umowie renty dożywotniej. Wśród najpopularniejszych z nich był wniosek o wyższą wysokość renty dożywotniej lub wyższą kwotę jednorazowej wypłaty.
Jak ocenia Pani/Pan Fundusz Hipoteczny DOM w skali od 1 do 5?

Jak ocenia Pani/Pan Fundusz Hipoteczny DOM w skali od 1 do 5?
Źródło: Fundusz Hipoteczny DOM

Udostępnij artykuł: