Emeryci tych świadczeń nie dostaną. Nie będzie dla nich 500+ ani 10 tys. zł za dłuższą pracę

Mój plan emerytalny

Nie będzie wypłaty 10 tys. zł dla osób, które nabyły uprawnienia emerytalne, a zdecydują się na dwa lata dłuższej pracy. Emeryci nie dostaną również świadczenia 500+. Tak wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Leszka Skiby i wiceministra rodziny Marcina Zielenieckiego, którzy wzięli udział w debacie dziennika „Fakt”.

Grafika ilustracyjna: Dłoń starszego mężczyzny oraz monety
Fot. Pixabay.com

Nie będzie wypłaty 10 tys. zł dla osób, które nabyły uprawnienia emerytalne, a zdecydują się na dwa lata dłuższej pracy. Emeryci nie dostaną również świadczenia 500+. Tak wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Leszka Skiby i wiceministra rodziny Marcina Zielenieckiego, którzy wzięli udział w debacie dziennika „Fakt”.

Nie będzie wypłaty 10 tys. zł dla osób, które nabyły uprawnienia emerytalne, a zdecydują się na 2 lata dłuższej pracy, ani świadczenia 500+ dla emerytów. #emeryci #emerytury

W czasie debaty zorganizowanej przez „Fakt” wiceminister finansów Leszek Skiba pytany był o plany rządu dotyczące wprowadzenia dodatkowych zachęt do pozostania na ryku pracy dla osób, które nabywają prawa emerytalne.

10 tys. zł za dodatkowe dwa lata na rynku pracy

W związku z obniżeniem wieku emerytalnego w Polsce do 60. lat dla kobiet i 65. lat dla mężczyzn od października 2017 roku, pojawiały się różne pomysły, jak zachęcić seniorów do dalszej pracy zawodowej. Jednym z nich, prezentowanym w ubiegłym roku przez Ministerstwo Finansów, było wypłacanie jednorazowego świadczenia w wysokości 10 tys. zł tym osobom, które po nabyciu praw emerytalnych zdecydowałyby się na pracę jeszcze przez dwa lata. Leszek Skiba nie potwierdził jednak tej zapowiedzi resortu finansów i odparł, że obecnie „najważniejszą zachętą jest to, że każdy rok pracy to wyższa emerytura”, odnosząc się do zasady corocznej waloryzacji składek emerytalnych gromadzonych na indywidualnych kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Resort rodziny: nie pracujemy nad 500+ dla emerytów

Również biorący udział w debacie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki nie potwierdził kontynuowania prac nad wcześniejszym pomysłem wprowadzenia świadczenia 500+ dla emerytów.Zresztą już na początku stycznia Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie podkreślało, że w chwili obecnej nie prowadzi żadnych prac nad tego typu świadczeniem.„Nie zostało ono też uwzględnione w budżecie na rok 2018, o czym wielokrotnie mówiła minister rodziny” – czytamy w komunikacie resortu.

Jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów i rencistów

Jednocześnie MPRiPS podkreśliło, że „w 2016 r. obok ustawowej waloryzacji procentowej, wypłacone zostały jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne”.„Od 1 marca 2017 r. podniesiono również wysokość najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej z kwoty 882,56 zł do kwoty 1000 zł (wzrost o 13,3%), wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z kwoty 676,75 zł do kwoty 750 zł (wzrost o 10,8%), a renty socjalnej z kwoty 741,35 zł do 840 zł (wzrost o 13,3%)” – głosi również komunikat resortu.

Źródło: Fakt, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Udostępnij artykuł: