Emerytura – kilka lat czy ponad 20?

Mój plan emerytalny

Młodzi Polacy uważają, że emerytura to tylko kilka lat, więc myślą, że jakoś sobie poradzą finansowo. Dane ZUS wskazują, że już obecnie na emeryturze żyjemy blisko 20 lat, natomiast według badania Prudential Family Index prawie połowa Polaków myśli, że emerytura to tylko kilka lat.

Młodzi Polacy uważają, że emerytura to tylko kilka lat, więc myślą, że jakoś sobie poradzą finansowo. Dane ZUS wskazują, że już obecnie na emeryturze żyjemy blisko 20 lat, natomiast według badania Prudential Family Index prawie połowa Polaków myśli, że emerytura to tylko kilka lat.

#JarosławBartkiewicz: Obecnie emeryt może liczyć na świadczenie emerytalne w wysokości 56% swojej średniej ostatniej pensji, zaś za 20 lat to będzie 36%. #Prudential

Polacy mają swoje marzenia odnośnie do życia na emeryturze. Jak pokazują badania Prudential ponad połowa z nas (54%) planuje na emeryturze podróżować po świecie. Jednocześnie chcemy zająć się przyjemnościami, na które wcześniej nie mieliśmy czasu (51%). I wreszcie, planujemy pomagać dzieciom i wnukom (49%).

Emerytura: kosztowne marzenia, ale niskie dochody

Co ciekawe nasze plany emerytalne nie zmieniają się od przynajmniej trzech lat – nadal uważamy, że podróże, przyjemności i pomoc wnukom są najważniejsze. W poprzedniej fali  badania Prudential Family Index (2016 rok) podobne deklaracje plasowały się w czołówce odpowiedzi. Może się jednak okazać, że może nas nie być stać na życie zgodne z oczekiwaniami, a to, czym chcielibyśmy się zająć na emeryturze, może pozostać w strefie marzeń.„Podróże, przyjemności, hobby, na które nigdy nie było czasu, pomoc dzieciom, czy wnukom – to wszystko piękne cele, kosztowne marzenia. Pozostają pytania czy będzie nas na to stać? Czy nasza emerytura wystarczy? Warto pamiętać, że jesień życia to również dodatkowe wydatki na niezbędne leki i koszty związane z dbaniem o własne zdrowie. Obecnie emeryt może liczyć na świadczenie emerytalne² w wysokości 56% swojej średniej ostatniej pensji, zaś za 20 lat to będzie 36%. Zdecydowanie powinniśmy pomyśleć o dodatkowym oszczędzaniu, które nie tylko pokryje podstawowe wydatki na emeryturze, ale również pozwoli zrealizować przynajmniej część naszych planów.”– mówi Jarosław Bartkiewicz, prezes polskiego oddziału Prudential Polska.Badania Prudential pokazują,  że jesteśmy coraz bardziej świadomi niskiej przyszłej emerytury – wyniki badania Prudential wskazują, że około 3/4 Polaków spodziewa się emerytury maksymalnie do połowy wysokości naszej pensji, dlatego coraz częściej odkładamy. Robi tak już 52% z nas, czyli o 18% więcej niż w badaniu z 2015 roku. Niemniej 37% Polaków uważa, że odkłada niewystarczające kwoty, a 42 % planuje zająć się tematem oszczędności na emeryturę w przyszłości.Niemal wszyscy wiemy, że powinniśmy oszczędzać: tak deklaruje aż  94% ankietowanych (wobec 83% w 2015 roku). Rośnie świadomość, że powinniśmy oszczędzać, daje to nadzieje na dalsze wzrosty, które z czasem powinny przełożyć się na większą aktywność w obszarze zabezpieczenia emerytalnego. Ale czy tak się stanie? Warto zadać sobie pytanie czy rosnąca świadomość jest wystarczająca? Nadal niepojąco wysoki odsetek jest osób odkładających zbyt mało, lub opóźniających moment rozpoczęcia odkładania na emeryturę. Warto sobie zadać pytanie co może być powodem prokrastynacji dodatkowego oszczędzania na emeryturę… 

Emerytura: jakoś sobie poradzę

Polacy myślą, że  „emerytura to tylko chwila, to tylko kilka lat”… więc pewnie z tego wynika ich podejście typu: „jakoś dam sobie radę” do finansów na jesieni życia.W badaniach Prudential aż 47% z nas sądzi, że na emeryturze spędzi tylko kilka lat- maksimum do 10. Tylko 13% Polaków twierdzi, że może to być 20 lat lub więcej. To ta mała grupa respondentów może być bliższa prawdy niż większość. Według danych ZUS¹ już w tej chwili średni okres pobierania świadczeń emerytalnych wynosi ponad 18  lat (w tym dla kobiet już dziś jest to okres 20 lat i 3 miesięcy).Według obecnych danych i prognoz demograficznych oczekiwana długość życia się wydłuża. Dodatkowo coraz większa świadomość dbania o zdrowie, wyższy standard życia, postępy w medycynie to wszystko powoduje wydłużanie się czasu spędzanego na emeryturze. Tak więc dla obecnych „Młodych Bogów” (dziś 30-40 letnich) emerytura może trwać jeszcze dłużej niż 20 lat.„Myślenie Polaków, że emerytura to tylko kilka lat  jest błędne. Chcemy zwrócić uwagę, że już obecnie na emeryturze żyjemy około 20 lat, a prognozy mówią, że możemy żyć jeszcze dłużej. Tym bardziej warto pomyśleć o dodatkowym oszczędzaniu na ten okres życia, z którym wiążemy ciekawe plany. Być może można „sobie poradzić” z 1/3 dochodów przez rok, dwa, ale nie przez kilkanaście czy nawet ponad 20 lat. Bardzo ciężko będzie przeżyć blisko 1/3 życia za 1/3 pensji.” – mówi Tomasz Borchowiec, dyrektor marketingu i komunikacji korporacyjnej w Prudential Polska.Polacy w Badaniu Prudential Family Index zapytani o najstarszą osobę w ich rodzinach – potwierdzają obecność seniorów w swoim otoczeniu. Ponad 2/3 respondentów ma w swojej rodzinie osobę w wieku ponad 80ciu lat,  zaś 30% - krewnego, który dożył 90 lat lub nawet jest jeszcze starszy.Dodatkowo warto zwrócić uwagę na liczbę 100 latków żyjących obecnie w Polsce³. Liczba 100-latków żyjących w Polsce to około 6 tys. Warto zwrócić uwagę na prognozy rosnącej liczby 100 latków. W 2040 będzie ich 20,4 tys., a w 2060 roku 66,8 tys., zaś w 2080 roku 124,2 tys. Niespełna 30 lat temu, wszyscy polscy 100-latkowie zmieściliby się w jednym autobusie. Od tego czasu ich populacja systematycznie rośnie.   

O BADANIU:Prudential w Polsce od kilku lat prowadzi projekt badawczy Prudential Family Index. Poświęcony jest on postawom Polaków wobec kwestii finansowych, oszczędzania na przyszłość, zabezpieczenia siebie i/lub rodziny, itp.Szczególnym obszarem zainteresowań Prudential Family Index są emerytury i stosunek Polaków do odkładania i oszczędzania na swoją przyszłość. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowano trzy ogólnopolskie badania dotyczące postaw Polaków wobec szeroko rozumianych finansów. Pierwsze dwa w odpowiednio 2015 i 2016 r., zaś ostatnie w lutym 2019 r.Ostatnie badanie zostało zrealizowane w lutym 2019r. na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 25-45 lat. Ankieterzy firmy badawczej IQS spytali w imieniu Prudential ponownie o kwestie związane z postawami Polaków wobec emerytur.Obszarem szczególnego zainteresowania badaczy było postrzeganie ankietowanych co do szacowanej długości okresu spędzonego na emeryturze vs. obecna rzeczywistość. 
Źródło: Prudential
Udostępnij artykuł: