Emily O’Reilly wybrana ponownie Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich

Bankowość / Finanse i gospodarka / Kadry / Samorząd

Parlament Europejski ponownie wybrał Emily O'Reilly na stanowisko Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich. W tajnym głosowaniu przeprowadzonym 16 grudnia, Irlandkę, będącą jedyną kandydatką, poparło 569 eurodeputowanych. O'Reilly po raz pierwszy objęła tę funkcję 3 lipca 2013 r., po przejściu na emeryturę poprzedniego Ombudsmana - Nikiforosa Diamandurosa.

569 deputowanych poparło kandydaturę Emily O’Reilly, 66 posłów zagłosowało przeciw, a 43 wstrzymało się od głosu.

„Bardzo się cieszę z ponownego wyboru na stanowisko Rzecznika i dziękuję Parlamentowi Europejskiemu za szerokie, ponadpartyjne poparcie. Będę kontynuować prace, które zaczęłam jeszcze w październiku 2013 r. Przekuję moje strategiczne cele w rzeczywistość, a wszystko po to, by wciąż poprawiać jakość europejskiej administracji, mającej służyć obywatelom Europy”, powiedziała Irlandka.

Zadania Rzecznika

Zadaniem Europejskiego Rzeczniczka Praw Obywatelskich jest badanie przesyłanych do biura Rzecznika skarg, dotyczących niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii Europejskiej. Zażalenie może złożyć każ dy obywatel UE, firma lub stowarzyszenie, mające swoją siedzibę w jednym z 28 państw członkowskich.

Parlament Europejski przegłosował kandydaturę O’Reilly po raz pierwszy 3 lipca 2013 r., w momencie, gdy z funkcji, z powodu przejścia na emeryturę, zrezygnował Grek Nikiforos Diamanduros. Kadencja potrwa pięć lat.

Źródło: Parlament Europejski

Udostępnij artykuł:

Emily O’Reilly wybrana ponownie Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich

Wiadomości

Parlament Europejski ponownie wybrał Emily O'Reilly na stanowisko Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich. W tajnym głosowaniu przeprowadzonym 16 grudnia, Irlandkę, będącą jedyną kandydatką, poparło 569 eurodeputowanych. O'Reilly po raz pierwszy objęła tę funkcję 3 lipca 2013 r., po przejściu na emeryturę poprzedniego Ombudsmana - Nikiforosa Diamandurosa.

569 deputowanych poparło kandydaturę Emily O’Reilly, 66 posłów zagłosowało przeciw, a 43 wstrzymało się od głosu.

„Bardzo się cieszę z ponownego wyboru na stanowisko Rzecznika i dziękuję Parlamentowi Europejskiemu za szerokie, ponadpartyjne poparcie. Będę kontynuować prace, które zaczęłam jeszcze w październiku 2013 r. Przekuję moje strategiczne cele w rzeczywistość, a wszystko po to, by wciąż poprawiać jakość europejskiej administracji, mającej służyć obywatelom Europy”, powiedziała Irlandka.

Zadania Rzecznika

Zadaniem Europejskiego Rzeczniczka Praw Obywatelskich jest badanie przesyłanych do biura Rzecznika skarg, dotyczących niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii Europejskiej. Zażalenie może złożyć każ dy obywatel UE, firma lub stowarzyszenie, mające swoją siedzibę w jednym z 28 państw członkowskich.

Parlament Europejski przegłosował kandydaturę O’Reilly po raz pierwszy 3 lipca 2013 r., w momencie, gdy z funkcji, z powodu przejścia na emeryturę, zrezygnował Grek Nikiforos Diamanduros. Kadencja potrwa pięć lat.

Źródło: Parlament Europejski

Udostępnij artykuł: