Emisariusz Zmian

Polecamy

Pan Krzysztof Story, Prezes Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej oraz Pan Zdzisław Kupczyk, Prezes Banku Polskiej Spółdzielczości zapraszają wszystkich zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji swoich pracowników na konferencję podsumowującą program szkoleniowy Emisariusz Zmian.

Pan Krzysztof Story, Prezes Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej oraz Pan Zdzisław Kupczyk, Prezes Banku Polskiej Spółdzielczości zapraszają wszystkich zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji swoich pracowników na konferencję podsumowującą program szkoleniowy Emisariusz Zmian.

Emisariusz Zmian to cykl szkoleń finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany od 2013 roku.

Celem programu jest przygotowanie osób pracujących w bankowości spółdzielczej do pełnienia nowej roli zawodowej - Emisariusza Zmian, czyli wewnętrznego specjalisty, który wspiera zarząd w przeprowadzaniu zmian organizacyjnych w banku.

Emisariusz Zmian to wyjątkowy cykl  szkoleń. Wprowadzając Emisariusza Zmian do oferty Fundacji, chcemy zaproponować nowy wymiar szkolenia osób z doświadczeniem w branży. Prowadzone szkolenia są przygotowywane i prowadzone według najwyższych standardów z wykorzystaniem różnorodnych technik i narzędzi.

Konferencja to wspaniała okazja do zapoznania się z całym programem szkoleniowym. Jest to również możliwość do zaznajomienia się ze sposobami wykorzystania Funduszy Unijnych w celu usprawnienia organizacji wewnętrznej banku.

Wydarzenie odbędzie się 9 czerwca 2015 r. w Hotelu Lord, Al. Krakowska 218, Warszawa. Konferencja jest bezpłatna.

Źródło: FRBS

 

Udostępnij artykuł:

Emisariusz zmian

Bankowość

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim jako jeden z 15 banków spółdzielczych województwa mazowieckiego szkoli swoich pracowników  50+ według innowacyjnego programu napisanego specjalnie dla bankowości spółdzielczej, który wspomaga rozwój kompetencji w wielu różnych obszarach aktywności zawodowej kobiet powyżej 50 roku życia.

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim jako jeden z 15 banków spółdzielczych województwa mazowieckiego szkoli swoich pracowników  50+ według innowacyjnego programu napisanego specjalnie dla bankowości spółdzielczej, który wspomaga rozwój kompetencji w wielu różnych obszarach aktywności zawodowej kobiet powyżej 50 roku życia.

Celem szkolenia jest wsparcie banków spółdzielczych w przeprowadzaniu zmian. Zmienia się rynek finansowy, zmieniają się oczekiwania klientów, zmienia się również sektor bankowości spółdzielczej. Stworzony cykl szkoleń ma za zadanie podnieść kwalifikacje doświadczonych pracowników. Inwestycja w rozwój kapitału, jakim są pracownicy przyniesie wiele wymiernych korzyści.

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej od ponad 16 lat prowadzi szkolenia, konferencje i seminaria dla pracowników Banków Spółdzielczych oraz Banków Zrzeszających. Od stycznia 2013 roku podjęli kolejną inicjatywę na polu wspierania rozwoju i unowocześniania struktur bankowych partnerów. Razem z Warszawskim Bankiem Spółdzielczym oraz firmą Orange Hill realizują projekt "Emisariusz zmian - program rozwoju kariery osób 50+ w bankach spółdzielczych województwa mazowieckiego", do którego przystąpił nasz bank.

Celem projektu jest wyposażenie pracowników Banków Spółdzielczych w niezbędne kompetencje oraz narzędzie pracy do przeprowadzenia zmian wewnątrz struktur Banków Spółdzielczych, zarówno na poziomie organizacji pracy, jak i dostosowywania się do rekomendacji KNF i innych oczekiwań rynku finansowego.

Założeniem projektu jest zaangażowanie pracowników powyżej 50 roku życia w proces przeprowadzania zmian wewnątrz środowiska pracy. Istotnym elementem tego modelu jest jego uniwersalność. Stawiamy sobie za cel opracowanie i upowszechnienie nowej roli zawodowej, która będzie szansą rozwoju zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Źródło: www.bsminskmaz.com.pl

Udostępnij artykuł: