Emisja 5. transzy obligacji na rynek krajowy

Bankowość

PKO Bank Polski wyemitował kolejną transzę obligacji dyskontowych na kwotę 1,5 mld złotych, w ramach otwartego w czerwcu ubiegłego roku programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym.

PKO Bank Polski wyemitował kolejną transzę obligacji dyskontowych na kwotę 1,5 mld złotych, w ramach otwartego w czerwcu ubiegłego roku programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym.

Aktualnie łączna wartość niewykupionych obligacji, wyemitowanych przez Bank w ramach programu emisji na rynek krajowy wynosi 2, 25 mld zł. W 5. transzy wyemitowane zostały obligacje dyskontowe. Wykup obligacji nastąpi po cenie nominalnej.

Kwota emisji w ramach otwartego w czerwcu 2011 r. programu może wynieść 5 mld zł lub równowartość w innych walutach. W ubiegłym roku Bank wyemitował w czterech transzach obligacje odpowiednio na kwoty: w sierpniu 1,25 mld zł, we wrześniu 700 mln zł, w trzeciej listopadowej transzy 2,25 mld zł oraz w czwartej uplasowanej w grudniu 700 mln zł.

- Już od dłuższego czasu PKO Bank Polski skutecznie dywersyfikuje źródła finansowania. Cyklicznie wychodzimy na rynek z kolejnymi emisjami, które spotykają się z niesłabnącym, dużym zainteresowaniem ze strony krajowych instytucji finansowych - podkreśla Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Bankowości Inwestycyjnej.

Emisja miała charakter niepubliczny i była skierowana do finansowych inwestorów instytucjonalnych, głównie funduszy emerytalnych oraz TFI. Środki z emisji służą dywersyfikacji źródeł finansowania działalności Banku.

Źródło: PKO BP

Udostępnij artykuł: