Emisja lokanej waluty: Cud w mieście Wörgl (2)

NBS 2012/09

Termin "waluta lokalna" kojarzy się z obecnie funkcjonującymi środkami płatniczymi, takimi jak polski złoty. Wiedza, czym są i jak działają lokalne waluty, została zepchnięta na margines i jest nieustannie ignorowana.

Dariusz Brzozowiec, niezależny ekspert alternatywnych systemów transakcyjnych twierdzi, że problemy współczesnych gospodarek coraz wyraźniej ukazują wadliwą stronę obecnego systemu monetarnego. Kryzys globalny, rekordowe zadłużenia państw i monopol kapitału w rękach nielicznych, rosnące bezrobocie, powiększające się obszary ubóstwa, wzrost niepokojów społecznych prowadzący do zwiększonej przestępczości, a w ostateczności do anarchii socjalnej lub wojny, powinny być dostatecznym dowodem na wadliwość systemu.

Początek dali Fenicjanie

Pieniądz wynaleźli Fenicjanie, ale forma pieniądza o pełnym pokryciu towarowym w zbożu jest bardzo daleka od tego dzisiejszego, którego głównym pokryciem jest przyrzeczenie rządów do zbierania podatków od wł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: