Emmerson – Szymon Jungiewicz: Kupujący nadal dyktują warunki

W lutym na wykresie Indeksu Dopasowania Cenowego Emmerson S.A. nastąpiło potwierdzenie styczniowego spadku. Oznacza to, że mieliśmy wówczas do czynienia nie z jednorazowym odreagowaniem wcześniejszych wzrostów, a początkiem prawdopodobnie dłuższej tendencji spadkowej.

110324.indeks.dop.cenow.emmerson.440x

Odczyt wartości na koniec ubiegłego miesiąca wskazał równo 97 punktów, co oznacza obniżkę o 0,6 punktu w porównaniu do początku bieżącego roku. Należy podkreślić, że obecnie Indeks znajduje się poniżej dotychczasowego historycznego dna, które miało miejsce w styczniu 2010 r. Powyższe zmiany uwzględniając metodologię wyznaczania Indeksu, pozwalają na wyciągnięcie wniosków dotyczących obecnego stanu rynku mieszkaniowego w największych miastach Polski. Obserwowana aktualnie tendencja świadczy o pogarszającej się sytuacji strony podażowej na rynku – osoby wystawiające lokale mieszkaniowe na sprzedaż są dzisiaj zmuszone do zaoferowania większej obniżki ceny, aby doprowadzić do transakcji. Z drugiej strony taki rozwój wypadków można interpretować jako zmianę nastawienia właścicieli oferujących nieruchomości na rynku. Po długim okresie systematycznych spadków cen rozpoczętym jeszcze w 2008 r., a następnie okresie ich stabilizacji, część sprzedających uznała, że już czas na wzrosty. Idąc tym tropem ustalają oni stawki na nieco wyższym poziomie. Trzeba jednak pamiętać, że obecnie to kupujący w dalszym ciągu dyktują warunki na rynku – wydaje się, że dzisiaj jest jeszcze za wcześnie na takie postępowanie. W związku z tym zbywający muszą później liczyć się z wyraźną obniżką ceny w trakcie negocjacji.

Przeprowadzona analiza transakcji lokalami mieszkalnymi w największych miastach Polski, w których pośredniczyła firma Emmerson S.A. wykazała, że w lutym 2011 r. największe upusty cenowe udało się uzyskać nabywcom lokali o powierzchni przekraczającej 80 mkw. W tym wypadku przeciętna obniżka ceny sięgała 4,2%. Trochę mniej, bo średnio 3,9% wyjściowej stawki wynegocjowały osoby zainteresowane mieszkaniami w tzw. segmencie popularnym, od 40 do 60 mkw. Z kolei lokale o powierzchni od 60 do 80 mkw. były sprzedawane po cenie przeciętnie 2,2% niższej od ofertowej. Najmniej skorzy do obniżek byli natomiast właściciele najmniejszych jednostek mieszkalnych, o metrażu nieprzekraczającym 40 mkw., którzy przeciętnie byli w stanie zejść z ceny o 1,7%.

Dane Działu Badań i Analiz firmy Emmerson S.A. wskazują, że w lutym ceny ofertowe były średnio niższe od cen transakcyjnych o 16 615 zł. Jest to największa odnotowana różnica od stycznia 2010 r., kiedy to wynosiła ona 15 214 zł. Najniższy jej dotychczasowy poziom miał miejsce w ostatnim miesiącu ubiegłego roku, kiedy to wyniosła ona około 9 175 zł.

110324.tabela.emmerson.500x

Szymon Jungiewicz

Dział Badań i Analiz Emmerson S.A.

Udostępnij artykuł: