Emocje po decyzji Fed już opadły i „życie toczy się dalej”

Tylko u nas

Podczas czwartkowej sesji na rynku głównej pary walutowej dolar wobec euro odzyskał nieco utraconego po posiedzeniu Fed pola. Kurs EURUSD powrócił w okolice 1,065-1,068 po tym jak w reakcji na usunięcie z komunikatu podsumowującego marcową decyzję amerykańskiego banku centralnego fragmentu mówiącego o cierpliwości w kontekście podwyżek stóp procentowych euro wzrosło ponad 1,103 dolara.

Podczas czwartkowej sesji na rynku głównej pary walutowej dolar wobec euro odzyskał nieco utraconego po posiedzeniu Fed pola. Kurs EURUSD powrócił w okolice 1,065-1,068 po tym jak w reakcji na usunięcie z komunikatu podsumowującego marcową decyzję amerykańskiego banku centralnego fragmentu mówiącego o cierpliwości w kontekście podwyżek stóp procentowych euro wzrosło ponad 1,103 dolara.

Choć za oceanem furtka do zacieśnienia polityki monetarnej w 2015 została otworzona wciąż nie ma pewności, kiedy do niej dojdzie. Nadal część rynku prognozuje, że stopy wzrosną w czerwcu (wskazując przede wszystkim na dobrą sytuację na rynku pracy w USA), inna część graczy liczy zaś na wrzesień (zwracając uwagę na wyrażone - choć może nie wprost - obawy Fed o wywołanie dalszej niepożądanej aprecjacji dolara wobec głównych walut). Jedno jest teraz pewne analiza danych makroekonomicznych napływających z USA stanie się znacznie dogłębniejsza.

W czwartek poznaliśmy kolejne tygodniowe dane z rynku pracy w USA. Raport okazał się neutralny z punktu widzenia polityki Fed. Choć publikacja wskazała na lepszy o jeden tysiąc wynik za ub. tydzień niż oczekiwał tego rynek, to jednocześnie pokazała, że dane sprzed dwóch tygodniu zrewidowane zostały w górę (więcej podań o zasiłek dla bezrobotnych) też o jeden tysiąc. W rezultacie doszło do nieznacznego podniesienia średniej czterotygodniowej. Ponadto znacznie wyższy od oczekiwanego i przewyższający ostatnie wyniki okazał się natomiast amerykański C/A za 4q14. Opublikowane z kolei wskaźniki nastrojów Fed Filadelfia i wyprzedzający koniunktury wyniosły odpowiednio 5,0 i 0,2%. W sumie dane nie wniosły nic nowego do ogólnego obrazu gospodarki amerykańskiej.

Tymczasem gołębi wydźwięk marcowego posiedzenia Fed wraz z decyzją banku centralnego Szwajcarii o pozostawieniu kosztu pieniądza na niezmienionym poziomie umocniły franka szwajcarskiego wobec euro do poziomu 1,053 (spadek kursu EURCHF o ponad. 1,5%). Podczas czwartkowego posiedzenia bank utrzymał poziom dla 3-miesięcznej stopy LIBOR we franku w przedziale od minus 1,25% do minus 0,25%.  Jednocześnie jednak zadeklarowano, że w miarę potrzeb SNB pozostanie aktywny na rynku walutowym, gdyż w jego opinii szwajcarski frank jest mocno przewartościowany. Szwajcarzy bronili kursu swojej waluty od września 2011 roku (wyznaczając poziomom 1,20 na EUR/CHF jako najniższy bezpieczny dla szwajcarskiej gospodarki), kiedy w związku z zawirowaniami na rynkach finansowych (niepewnością co do wypłacalności Grecji, a także obniżeniem ratingu USA) inwestorzy przerzucali swoje oszczędności z innych walut na franki.  Obrony kursu EURCHF SNB zaprzestało 15 stycznia br.

Na dniach będzie można przeczytać w obecnie przygotowywanym przez nas raporcie specjalnym dot. kursu EURCHF, że bieżący kurs równowagi pary znajduje się w okolicach 1,05-1,08. Biorąc pod uwagę strukturę, równowaga handlu zagranicznego wskazuje, że szwajcarska gospodarka jest w stanie bez większych problemów utrzymywać swoją konkurencyjność przy kursie EURCHF zbliżonym do parytetu. Utrzymywanie się pary powyżej poziomu parytetowego wynika przede wszystkim z odziaływania równowagi rynków finansowych. Do końca 2015 roku spodziewamy się powolnej aprecjacji kursu EURCHF w kierunku poziomu 1,08.

W kraju, po przedpołudniowym spadku pary EURPLN poniżej wsparcia na 4,11 będącym opóźnioną (ze względu na różnice czasowe) reakcją rynku na wynik marcowego posiedzenia Fed podczas czwartkowej sesji amerykańskiej doszło do odreagowania i powrotu euro chwilami w okolice 4,14 PLN.

Emocje po Fed już opadły i "życie toczy się dalej". W piątek nie spodziewamy się istotnej zmiany nastrojów. Brak publikacji ważnych danych i brak innych wydarzeń makroekonomicznych powinno stabilizować pary EURUSD i EURPLN w okolicach obecnych poziomów.

 150320.pko.walut.01.400x150320.pko.walut.02.300x150320.pko.walut.03.550x

Joanna Bachert
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: