Enea nie wypłaci dywidendy za 2017 r. Akcjonariusze zdecydowali

Gospodarka

Akcjonariusze Enea zdecydowali o przeznaczeniu zysku za ub.r. w kwocie 1,81 mld zł na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Logo spółki Enea
Fot. Materiały prasowe Enea

Akcjonariusze Enea zdecydowali o przeznaczeniu zysku za ub.r. w kwocie 1,81 mld zł na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze @Grupa_Enea zdecydowali o przeznaczeniu zysku za ub.r. w kwocie 1,81 mld zł na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji #Enea

"Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 1 813 324 tys. zł w następujący sposób: 100% zysku netto, tj. 1 813 324 tys. zł na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji" - czytamy w uchwale.Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: