Energa: 186 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

Z rynku

Energa odnotowała 186 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 275 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Logo Energi na budynku siedziby firmy
By Artur Andrzej - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31902127

Energa odnotowała 186 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 275 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny @EnergaSA wyniósł 291 mln zł wobec 388 mln zł zysku rok wcześniej #Energa

Zysk operacyjny wyniósł 291 mln zł wobec 388 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 554 mln zł wobec 626 mln zł rok wcześniej."W dalszym ciągu motorem napędowym wyniki Grupy Energa pozostaje linia biznesowa Dystrybucja. Wypracowana przez nią EBITDA na poziomie 548 mln stanowi 99% całości EBITDA grupy. Wzrost wyniku w relacji do pierwszego kwartału odnotowała linia biznesowa Wytwarzanie, której EBITDA wyniosła 118 mln zł dzięki wysokim cenom rynkowym energii elektrycznej oraz rekordowej produkcji energii z wiatru. Natomiast linia biznesowa Sprzedaż odnotowała EBITDA na poziomie - 95 mln zł" - czytamy w komunikacie

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 971 mln zł

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 971 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 2 642 mln zł rok wcześniej."Dla naszej grupy pierwszy kwartał 2019 roku okazał się bardzo pomyślny względem planowej realizacji zadań w obszarze dystrybucji i wytwarzania. Sprawdza się nasza konsekwencja biznesowa i aktywność inwestycyjna, szczególnie w obszarze odnawialnych źródeł energii. Dzięki stale rozszerzanej bazie OZE wykorzystaliśmy dogodne warunki pogodowe w pierwszych trzech miesiącach roku, uzyskując wolumen energii wytworzonej z wiatru aż o blisko 50% wyższy rok do roku. Na inwestycje w pierwszych trzech miesiącach tego roku wydaliśmy prawie 370 mln zł" - skomentował wiceprezes Energi ds. finansowych Jacek Kościelniak, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła 32 mln zł

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 32 mln zł wobec 50 mln zł straty rok wcześniej.Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: