Energa nie wypłaci dywidendy z zysku za 2018 r.

Z rynku

Akcjonariusze Energi zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Logo Energi na budynku siedziby firmy
By Artur Andrzej - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31902127

Akcjonariusze Energi zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusze @EnergaSA zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r. #Energa

"Zysk netto za rok obrotowy 2018, w wysokości 495 002 271,26 zł dzieli się, przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.W czerwcu 2018 r. akcjonariusze Energi zdecydowali o przekazaniu całości zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy.

739 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r.

Energa odnotowała 739 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 773 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 495 mln zł wobec 107 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: