Energetyka jądrowa: czas realizacji inwestycji ma zostać skrócony

ESG

Rząd chce usprawnić proces związany z budową w Polsce elektrowni jądrowej. Stąd przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Model elektrownii atomowej
Fot. stock.adobe.com/LuckyStep

Rząd chce usprawnić proces związany z budową w Polsce elektrowni jądrowej. Stąd przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Nowe rozwiązania mają pozwolić na skrócenie czasu realizacji inwestycji.

Szacuje się, że nowe rozwiązania pozwolą na znaczące skrócenie czasu realizacji inwestycji – nawet o kilkanaście miesięcy, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Skrócenie procesu inwestycyjnego przełożyć się ma na oszczędności kosztów realizacji przedsięwzięcia – w tym m.in. kosztów utrzymania zespołu wykonawczego.

Katalog inwestycji towarzyszących zostanie rozszerzony

Projekt przewiduje, że katalog inwestycji towarzyszących zostanie rozszerzony, m.in. o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy elektrowni jądrowej oraz infrastruktury towarzyszącej.

Zapewniona ma też zostać większa stabilność procesu inwestycyjnego poprzez umiejscowienie tzw. decyzji zasadniczej na początkowym etapie procesu – przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Czytaj także: PIE: koszt wytworzenia energii elektrycznej z elektrowni jądrowej jest 2,5-4 razy tańszy od elektrowni węglowych >>>

Ponadto, rozszerzona zostanie decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren nieruchomości również na pomiary, badania lub inne prace, które są niezbędne do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organy administracji publicznej, na uzasadniony wniosek inwestora, mają udostępniać nieodpłatnie informacje i dane do wykorzystania w związku z wykonywaniem zadań związanych z obiektami energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, co ma pozwolić na redukcję kosztów oraz usprawnienie procesu przygotowania i realizacji przedsięwzięcia.

Możliwość tymczasowej eksploatacji obiektu jądrowego

Wprowadzona zostanie też możliwość tymczasowej eksploatacji obiektu jądrowego po uzyskaniu zezwolenia na rozruch. Do czasu wydania zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego, jednak nie dłużej niż przez czas określony w zezwoleniu na rozruch, eksploatacja obiektu jądrowego będzie mogła być prowadzona na podstawie zezwolenia oraz zatwierdzonego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki raportu z rozruchu obiektu jądrowego.

Przewiduje się, że nowe przepisy wejdą w życie do końca roku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1–1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2–3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GW w oparciu o duże reaktory jądrowe PWR generacji III (+). (PAP Biznes)

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: