Energooszczędny kredyt hipoteczny już dostępny!

Polecamy

W pierwszych bankach oferowane są już kredyty hipoteczne na budowę domów lub zakup mieszkań energooszczędnych. Placówki bankowości komercyjnej i spółdzielczej na terenie całego kraju czekają na wnioski kredytowe.

W pierwszych bankach oferowane są już kredyty hipoteczne na budowę domów lub zakup mieszkań energooszczędnych. Placówki bankowości komercyjnej i spółdzielczej na terenie całego kraju czekają na wnioski kredytowe.

Dopłaty do spłaty kapitału kredytów na domy i mieszkania energooszczędne to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących domy o niskim zużyciu energii. Program skierowany jest do inwestorów będących osobami fizycznymi budującymi domy jednorodzinne lub kupujących domy/mieszkania od deweloperów. Program o budżecie 300 mln zł realizowany będzie w latach 2013-2018 we współpracy z bankami. Oferta dostępna jest już na terenie całej Polski w placówkach: Banku Ochrony Środowiska S.A., Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB- Banku S.A. oraz w bankach spółdzielczych tych zrzeszeń. Pozostałe banki uczestniczące w programie zapowiadają uruchomienie programu w najbliższych miesiącach (Getin Noble Bank S.A.- do 30.09.2013 r., Nordea Bank Polska S.A.- najpóźniej w IV kw. 2013 r., Deutsche Bank PBC S.A.- najpóźniej w IV kw. 2013 r., Bank Zachodni WBK S.A. - w IV kw. 2013 r.).

pietraszkiewicz.krzysztof.01.133xDzięki włączeniu banków do nowego programu rząd uzyskuje podwójną korzyść. Po pierwsze- środki publiczne stymulują podaż większych środków komercyjnych na ten ważny dla państwa cel inwestycyjny, a banki zapewnią dodatkowo szeroką dystrybucję i promocję programu wśród obywateli. Po drugie- rząd w ten sposób, niejako inwestuje we współpracę z grupą "banków-pionierów", które będą ambasadorem nowego rodzaju wsparcia w Polsce. Wierzę, że powodzenie tego programu zachęci innych do rozwoju oferty kredytowej w tym pożądanym, społecznie i ekonomicznie, kierunku- powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich.

Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek. Banki komercyjne i spółdzielcze szacują że ww. kwota dotacji powinna umożliwić wygenerowanie akcji kredytowej w wysokości ok. 2,5 mld zł i zachęcić inwestorów indywidualnych do tego typu inwestycji. Banki będą obsługiwać beneficjentów w systemie tzw. "jednego okienka" na terenie całego kraju.

BOŚ jako pierwszy bank uruchomił nowy program, co wynika z naszego wieloletniego doświadczenia w finansowaniu rozwiązań proekologicznych, także dla klientów indywidualnych. W naszej ocenie program przyniesie efekty długoterminowe, nie tylko przez obniżenie emisji, ale także pobudzenie rozwoju budownictwa energooszczędnego  i rynku zielonych technologii. Jako bank z określona misją staramy się wspierać pobudzanie inicjatyw proekologicznych i edukować, wiedząc, że zadowoleni, świadomi klienci są najlepszą wizytówką naszego banku - powiedziała  Anna Żyła, Zastępca Dyrektora Departamentu Ekologii Strategii, Główny Ekolog Banku BOŚ SA.

Programem dopłat do finansowania domów energooszczędnych zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW wyciągając wnioski z wdrażania przy udziale banków programu nabycia i montażu kolektorów słonecznych zdecydował się wykorzystać wiedzę i doświadczenie bankowców przy organizacji finansowania dużo bardziej skomplikowanego procesu jakim jest budowa budynków mieszkalnych o wysokich parametrach technicznych i wykorzystujących nowoczesne technologie.

mironczuk.tomasz.04.150xDomy energooszczędne częściej buduje się poza aglomeracjami miast, znaczenia w ich finansowaniu nabierają więc banki spółdzielcze obecne lokalnie. Od początku sierpnia jesteśmy gotowi do działań i oczekujemy sporego zainteresowania. Mamy bowiem dobre doświadczenia zdobyte podczas realizacji programu dopłat do kolektorów słonecznych. Grupa BPS jest liderem w ich udostępnianiu. Stąd wiemy, że budowanie energooszczędne wymaga cierpliwej edukacji - powiedział Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS.

Trwają przygotowania do uruchomienia przez banki i ZBP akcji informacyjno-promocyjnej, przeszkolono już kilkuset pracowników operacyjnych, kolejne szkolenia organizowane przez NFOŚiGW i ZBP odbędą się w najbliższym czasie. Banki zachęcają do kredytu oferując poza dotacją, np. niższą marżę, która będzie obniżana wraz ze wzrostem energooszczędności budynku. Kredyty dostępne są zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach, w tym gminach wiejskich. Liczba placówek bankowych obsługujących program stale wzrasta, gdyż systematycznie do współpracy przystępują banki spółdzielcze obu zrzeszeń.

lorek.ryszard.03.150xTo nowy, pionierski program- także dla banków spółdzielczych i inwestorów, a więc jego popularność będzie wzrastać w miarę upływu czasu od pełnego uruchomienia. Wpisuje się on bardzo dobrze w nasz ważny obszar działania, jakim jest dystrybucja środków wspierających naszych klientów. Już otrzymujemy sygnały z terenu o rosnącym zainteresowaniu programem. I pojedynczy inwestorzy i deweloperzy prowadzą już rozmowy z bankami oraz z weryfikatorami w celu przygotowania ofert spełniających kryteria programu. Nasze zrzeszenie oczekuje kredytobiorców zarówno w banku zrzeszającym, jak i w zrzeszonych bankach spółdzielczych - powiedział Ryszard Lorek, Prezes Zarządu SGB-Banku S.A.

Nad prawidłowym przygotowaniem inwestycji na etapie projektowym oraz zgodności wykonania z założonymi parametrami energooszczędności czuwają specjaliści z branży audytu energetycznego, których wiedza i doświadczenie zostały potwierdzone egzaminem przed specjalną komisją. Postępowanie kwalifikacyjne dla weryfikatorów, bo taką nazwę otrzymali certyfikowani w programie audytorzy, organizuje Związek Banków Polskich (we współpracy z KAPE, ZAE i NFOŚiGW), na którego stronie internetowej http://zbp.pl/domefekt dostępna jest aktualna Lista Weryfikatorów oraz rekomendowany wzór umowy zawieranej pomiędzy inwestorem a weryfikatorem.

lewicki.arkadiusz.01.150xDo dyspozycji inwestorów aktualnie pozostaje 37 weryfikatorów. We wrześniu lista ta ulegnie rozszerzeniu o kolejnych kilkudziesięciu ekspertów, i będzie dalej poszerzana, adekwatnie do zainteresowania rynku. Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej jakości usług, ale i ułatwienie kredytobiorcy dostępu do tych audytorów- powiedział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych ZBP.

Istotnym celem programu NFOŚiGW jest rozpropagowanie budownictwa energooszczędnego w Polsce. Autorzy mają nadzieję, że oprócz osiągnięcia bezpośrednich efektów ekologicznych przez finansowane inwestycje, działanie to będzie stymulować upowszechnienie nowych rozwiązań technicznych w budownictwie oraz będzie dobrą promocją dla stosowania rozwiązań zmniejszających energochłonność budynków mieszkalnych.

Dyrektywa 2010/31/WE zobowiązuje państwa członkowskie UE do budowania po  2020 roku wszystkich budynków w standardzie o niemal zerowym zużyciu energii. Obecnie budownictwo   zużywa 40% energii ogółem, w tym ok. 68% energii elektrycznej. W ten sposób wspólnie z naszymi partnerami pragniemy zachęcić Polaków do realizacji przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy stanu środowiska - poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budownictwie mieszkaniowym, jak też kreujących trend energooszczędnego budownictwa z pozytywnymi efektami dla użytkowników.

Oferując współpracę bankom liczymy na zróżnicowanie oraz konkurencyjność oferty rynkowej skierowanej do osób fizycznych planujących budowę domów lub zakup energooszczędnych domów i mieszkań. w - powiedział podczas konferencji Ryszard Ochwat, dyrektor biura  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Polecamy prezentacje:

ZBP - Czego wymagać od weryfikatorów domów energooszczędnych?

BOŚ - Finansowanie "eko" inwestycji mieszkaniowych w BOŚ

BPS - Kredyt z dotacją na zakup domów i mieszkań energooszczędnych

SGB - Kredyty z Dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę domów energooszczędnych oferowane przez SGB-Bank S.A.

 

 

Udostępnij artykuł:

Energooszczędny kredyt hipoteczny już dostępny!

Finanse i gospodarka / Wiadomości

W pierwszych bankach oferowane są już kredyty hipoteczne na budowę domów lub zakup mieszkań energooszczędnych. Placówki bankowości komercyjnej i spółdzielczej na terenie całego kraju czekają na wnioski kredytowe.

W pierwszych bankach oferowane są już kredyty hipoteczne na budowę domów lub zakup mieszkań energooszczędnych. Placówki bankowości komercyjnej i spółdzielczej na terenie całego kraju czekają na wnioski kredytowe.

Dopłaty do spłaty kapitału kredytów na domy i mieszkania energooszczędne to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących domy o niskim zużyciu energii. Program skierowany jest do inwestorów będących osobami fizycznymi budującymi domy jednorodzinne lub kupujących domy/mieszkania od deweloperów. Program o budżecie 300 mln zł realizowany będzie w latach 2013-2018 we współpracy z bankami. Oferta dostępna jest już na terenie całej Polski w placówkach: Banku Ochrony Środowiska S.A., Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB- Banku S.A. oraz w bankach spółdzielczych tych zrzeszeń. Pozostałe banki uczestniczące w programie zapowiadają uruchomienie programu w najbliższych miesiącach (Getin Noble Bank S.A.- do 30.09.2013 r., Nordea Bank Polska S.A.- najpóźniej w IV kw. 2013 r., Deutsche Bank PBC S.A.- najpóźniej w IV kw. 2013 r., Bank Zachodni WBK S.A. - w IV kw. 2013 r.).

pietraszkiewicz.krzysztof.01.133xDzięki włączeniu banków do nowego programu rząd uzyskuje podwójną korzyść. Po pierwsze- środki publiczne stymulują podaż większych środków komercyjnych na ten ważny dla państwa cel inwestycyjny, a banki zapewnią dodatkowo szeroką dystrybucję i promocję programu wśród obywateli. Po drugie- rząd w ten sposób, niejako inwestuje we współpracę z grupą "banków-pionierów", które będą ambasadorem nowego rodzaju wsparcia w Polsce. Wierzę, że powodzenie tego programu zachęci innych do rozwoju oferty kredytowej w tym pożądanym, społecznie i ekonomicznie, kierunku- powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich.

Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek. Banki komercyjne i spółdzielcze szacują że ww. kwota dotacji powinna umożliwić wygenerowanie akcji kredytowej w wysokości ok. 2,5 mld zł i zachęcić inwestorów indywidualnych do tego typu inwestycji. Banki będą obsługiwać beneficjentów w systemie tzw. "jednego okienka" na terenie całego kraju.

BOŚ jako pierwszy bank uruchomił nowy program, co wynika z naszego wieloletniego doświadczenia w finansowaniu rozwiązań proekologicznych, także dla klientów indywidualnych. W naszej ocenie program przyniesie efekty długoterminowe, nie tylko przez obniżenie emisji, ale także pobudzenie rozwoju budownictwa energooszczędnego  i rynku zielonych technologii. Jako bank z określona misją staramy się wspierać pobudzanie inicjatyw proekologicznych i edukować, wiedząc, że zadowoleni, świadomi klienci są najlepszą wizytówką naszego banku - powiedziała  Anna Żyła, Zastępca Dyrektora Departamentu Ekologii Strategii, Główny Ekolog Banku BOŚ SA.

Programem dopłat do finansowania domów energooszczędnych zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW wyciągając wnioski z wdrażania przy udziale banków programu nabycia i montażu kolektorów słonecznych zdecydował się wykorzystać wiedzę i doświadczenie bankowców przy organizacji finansowania dużo bardziej skomplikowanego procesu jakim jest budowa budynków mieszkalnych o wysokich parametrach technicznych i wykorzystujących nowoczesne technologie.

mironczuk.tomasz.04.150xDomy energooszczędne częściej buduje się poza aglomeracjami miast, znaczenia w ich finansowaniu nabierają więc banki spółdzielcze obecne lokalnie. Od początku sierpnia jesteśmy gotowi do działań i oczekujemy sporego zainteresowania. Mamy bowiem dobre doświadczenia zdobyte podczas realizacji programu dopłat do kolektorów słonecznych. Grupa BPS jest liderem w ich udostępnianiu. Stąd wiemy, że budowanie energooszczędne wymaga cierpliwej edukacji - powiedział Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS.

Trwają przygotowania do uruchomienia przez banki i ZBP akcji informacyjno-promocyjnej, przeszkolono już kilkuset pracowników operacyjnych, kolejne szkolenia organizowane przez NFOŚiGW i ZBP odbędą się w najbliższym czasie. Banki zachęcają do kredytu oferując poza dotacją, np. niższą marżę, która będzie obniżana wraz ze wzrostem energooszczędności budynku. Kredyty dostępne są zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach, w tym gminach wiejskich. Liczba placówek bankowych obsługujących program stale wzrasta, gdyż systematycznie do współpracy przystępują banki spółdzielcze obu zrzeszeń.

lorek.ryszard.03.150xTo nowy, pionierski program- także dla banków spółdzielczych i inwestorów, a więc jego popularność będzie wzrastać w miarę upływu czasu od pełnego uruchomienia. Wpisuje się on bardzo dobrze w nasz ważny obszar działania, jakim jest dystrybucja środków wspierających naszych klientów. Już otrzymujemy sygnały z terenu o rosnącym zainteresowaniu programem. I pojedynczy inwestorzy i deweloperzy prowadzą już rozmowy z bankami oraz z weryfikatorami w celu przygotowania ofert spełniających kryteria programu. Nasze zrzeszenie oczekuje kredytobiorców zarówno w banku zrzeszającym, jak i w zrzeszonych bankach spółdzielczych - powiedział Ryszard Lorek, Prezes Zarządu SGB-Banku S.A.

Nad prawidłowym przygotowaniem inwestycji na etapie projektowym oraz zgodności wykonania z założonymi parametrami energooszczędności czuwają specjaliści z branży audytu energetycznego, których wiedza i doświadczenie zostały potwierdzone egzaminem przed specjalną komisją. Postępowanie kwalifikacyjne dla weryfikatorów, bo taką nazwę otrzymali certyfikowani w programie audytorzy, organizuje Związek Banków Polskich (we współpracy z KAPE, ZAE i NFOŚiGW), na którego stronie internetowej http://zbp.pl/domefekt dostępna jest aktualna Lista Weryfikatorów oraz rekomendowany wzór umowy zawieranej pomiędzy inwestorem a weryfikatorem.

lewicki.arkadiusz.01.150xDo dyspozycji inwestorów aktualnie pozostaje 37 weryfikatorów. We wrześniu lista ta ulegnie rozszerzeniu o kolejnych kilkudziesięciu ekspertów, i będzie dalej poszerzana, adekwatnie do zainteresowania rynku. Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej jakości usług, ale i ułatwienie kredytobiorcy dostępu do tych audytorów- powiedział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych ZBP.

Istotnym celem programu NFOŚiGW jest rozpropagowanie budownictwa energooszczędnego w Polsce. Autorzy mają nadzieję, że oprócz osiągnięcia bezpośrednich efektów ekologicznych przez finansowane inwestycje, działanie to będzie stymulować upowszechnienie nowych rozwiązań technicznych w budownictwie oraz będzie dobrą promocją dla stosowania rozwiązań zmniejszających energochłonność budynków mieszkalnych.

Dyrektywa 2010/31/WE zobowiązuje państwa członkowskie UE do budowania po  2020 roku wszystkich budynków w standardzie o niemal zerowym zużyciu energii. Obecnie budownictwo   zużywa 40% energii ogółem, w tym ok. 68% energii elektrycznej. W ten sposób wspólnie z naszymi partnerami pragniemy zachęcić Polaków do realizacji przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy stanu środowiska - poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budownictwie mieszkaniowym, jak też kreujących trend energooszczędnego budownictwa z pozytywnymi efektami dla użytkowników.

Oferując współpracę bankom liczymy na zróżnicowanie oraz konkurencyjność oferty rynkowej skierowanej do osób fizycznych planujących budowę domów lub zakup energooszczędnych domów i mieszkań. w - powiedział podczas konferencji Ryszard Ochwat, dyrektor biura  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Polecamy prezentacje:

ZBP - Czego wymagać od weryfikatorów domów energooszczędnych?

BOŚ - Finansowanie "eko" inwestycji mieszkaniowych w BOŚ

BPS - Kredyt z dotacją na zakup domów i mieszkań energooszczędnych

SGB - Kredyty z Dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę domów energooszczędnych oferowane przez SGB-Bank S.A.

 

 

Udostępnij artykuł: