ePUAP i ZMOKU

Samorząd

W związku z planowanym wdrożeniem aplikacji przeznaczonej do realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego - ZMOKU - każda gmina musi posiadać konto dla podmiotu publicznego (PP) na elektronicznej Paltformie Usług Administracji Pubicznej (ePUAP) oraz zarejestrowaną Elektorniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

W związku z planowanym wdrożeniem aplikacji przeznaczonej do realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego - ZMOKU - każda gmina musi posiadać konto dla podmiotu publicznego (PP) na elektronicznej Paltformie Usług Administracji Pubicznej (ePUAP) oraz zarejestrowaną Elektorniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

ESP ma umożliwić obywatelom składanie różnego rodzaju wniosków pocztą elektorniczną. Od 1 stycznia 2012 roku drogą tą będzie można składać do właściwych urzędów następujące wnioski:

  • wniosek o sprawdzenie danych zawartych w Rejestrze PESEL,
  • wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego,
  • wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego,
  • zgłoszenie wyjazdu poza granice RP,
  • zgłoszenie powrotu z wyjazdu czasowego poza granice RP.

W związku z tym gminy do 19 października 2011 powinny założyć konto PP na platformie ePUAP i wysłać wniosek o jego rejestrację.

MSWiA informuje, że dane o nazwie konta i nazwie skrytki należy przekazać gminnemu koordynatorowi ds. wdrożenia aplikacji ZMOKU.

Wszelkie informacje wraz z instrukcją jak załoźyć konto gminne znajdują się na stronie http://cpi.mswia.gov.pl/portal/cpi/563/3609/Platforma_ePUAP_a_aplikacja_ZMOKU.html.

Źrodło: www.mswia.gov.pl

Udostępnij artykuł: