Eryk Łon z RPP: lepiej uniknąć scenariusza ujemnych stóp procentowych, obecnie nie trzeba ich dalej obniżać

Gospodarka

Obecnie nie ma potrzeby dalszego obniżania kosztu pieniądza w Polsce i warto uniknąć scenariusza ujemnych stóp procentowych - napisał w artykule dla portalu wgospodarce.pl członek RPP Eryk Łon.

Eryk Łon z RPP
Eryk Łon Fot. NBP

Obecnie nie ma potrzeby dalszego obniżania kosztu pieniądza w Polsce i warto uniknąć scenariusza ujemnych stóp procentowych - napisał w artykule dla portalu wgospodarce.pl członek RPP Eryk Łon.

Eryk Łon z #RPP: obecnie nie ma potrzeby dalszego obniżania kosztu pieniądza w Polsce i warto uniknąć scenariusza ujemnych stóp procentowych #StopyProcentowe

"Obecnie nie ma potrzeby dalszego obniżania stóp procentowych. Ich redukcja o 100 punktów bazowych wydaje się wystarczająca. Z publikowanych prognoz międzynarodowych wynika na przykład bowiem, że skala przewidywanej tegorocznej recesji w naszym kraju ma być relatywnie bardzo niska" - napisał Łon.

Czytaj także: Eryk Łon z RPP: niskie stopy procentowe powinny zostać na dłużej >>>

"Osobiście nie byłbym skłonny wyznaczać już dziś jakiegoś maksymalnego zaangażowania NBP w różnych obszarach. Mogę tylko ogólnie powiedzieć, że wolałbym uniknąć scenariusza wprowadzenia ujemnych stóp procentowych" - dodał.

"Inflacja wróci do dopuszczalnego pasma odchyleń od celu"

Łon uważa, że w "stosunkowo krótkim" okresie inflacja wróci do dopuszczalnego pasma odchyleń od celu inflacyjnego.

"Wyrażam przekonanie, że już najbliższa projekcja inflacji oraz PKB może pokazać, iż scenariusz stosunkowo szybkiego spadku inflacji jest bardziej realny, niż można było tego się spodziewać w marcu tego roku" - dodał.

Łon uważa, że zmiana terminu wyborów prezydenckich w Polsce przyjmowana jest przez inwestorów "z ogromnym wewnętrznym spokojem".

Czytaj także: Rafał Sura z RPP: NBP musi łagodzić politykę pieniężną, by ograniczyć skalę i długość recesji >>>

"Osłabienie kursu złotego, z jakim mieliśmy do czynienia w tym roku aż do momentu okolic dnia podjęcia wspomnianej obniżki stóp jest czymś zupełnie normalnym w systemie stosowanego w naszym kraju kursu płynnego. Wydarzenia na krajowej scenie politycznej związane z ustalaniem terminu wyborów prezydenckich są zapewne przyjmowane przez uczestników rynku walutowego z ogromnym wewnętrznym spokojem, zważywszy choćby na to, że w ostatnich kilku tygodniach jesteśmy świadkami zmniejszenia wahań kursu złotego" - uważa członek RPP.

Zdaniem Łona, jeżeli aktywność banku centralnego na rynku obligacji skarbowych prowadzona będzie w sposób sprzyjający utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce "długoterminowego wzrostu gospodarczego", to zaufanie do NBP powinno rosnąć, co w konsekwencji sprzyjać może poprawie ratingu Polski. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: