Eryk Łon z RPP: można spodziewać się, że do 2022 roku nie będzie trzeba obniżać stóp procentowych

Gospodarka

Nadal można spodziewać się, że do końca kadencji RPP, czyli 2022 r., nie będzie trzeba obniżać stóp procentowych - napisał w poniedziałkowym artykule dla portalu wGspodarce członek RPP Eryk Łon.

Eryk Łon z RPP
Eryk Łon Fot. NBP

Nadal można spodziewać się, że do końca kadencji RPP, czyli 2022 r., nie będzie trzeba obniżać stóp procentowych - napisał w poniedziałkowym artykule dla portalu wGspodarce członek RPP Eryk Łon.

"(...) Początek roku przyniósł pierwsze symptomy zapowiadające poprawę stanu aktywności gospodarczej w różnych krajach, w tym także w Polsce. Z analizy przewidywanych uwarunkowań makroekonomicznych wynika, że nadal spodziewać się można tego, że do końca kadencji Rady Polityki Pieniężnej nie pojawi się moim zdaniem potrzeba redukcji stóp procentowych" - napisał członek RPP.

Kiedy możliwa byłaby obniżka stopy referencyjnej poniżej zera?

Zdaniem Łona, obniżka stopy referencyjnej poniżej zera możliwa byłaby w sytuacji skumulowania się wielu różnych niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych: groźby deflacji, poważnego ryzyko pogorszenia nastrojów konsumenckich oraz nastrojów w przemyśle mierzonym wg PMI. W takim układzie, jak wskazał Łon, można by rozważyć redukcję stóp poniżej zera.

Gdyby wystąpiła konieczność złagodzenia polityki pieniężnej Łon uważa, że skup różnego typu aktywów mógłby stać się standardowym sposobem działania NBP "szczególnie, choć nie tylko w okresach kryzysowych".

Inflacja w Polsce

Członek RPP uważa, że inflacja w Polsce powinna kształtować się na relatywnie nieco wyższym poziomie niż w innych krajach, co przełożyłoby się, jego zdaniem, na lepszą sytuację na rynku pracy. Taki stan rzeczy, według Łona, byłby bardziej pożądany niż niższa inflacja, ale przy gorszej sytuacji na rynku pracy.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: