Eryk Łon z RPP: w 2021 roku stopy procentowe bez zmian; a co z inflacją?

Gospodarka

W 2021 roku inflacja w Polsce będzie prawdopodobnie znajdować się w przedziale od 2,6 proc. do 3,5 proc. - napisał w poniedziałkowym artykule dla portalu wGospodarce członek Rady Polityki Pieniężnej Eryk Łon. Dodał, że w 2021 r. stopy procentowe powinny pozostać na obecnym poziomie.

Eryk Łon z RPP
Eryk Łon Fot. NBP

W 2021 roku inflacja w Polsce będzie prawdopodobnie znajdować się w przedziale od 2,6 proc. do 3,5 proc. - napisał w poniedziałkowym artykule dla portalu wGospodarce członek Rady Polityki Pieniężnej Eryk Łon. Dodał, że w 2021 r. stopy procentowe powinny pozostać na obecnym poziomie.

"Biorąc pod uwagę to, że możliwa jest kontynuacja zapoczątkowanych wiosną 2020 roku zwyżek cen surowców bardziej prawdopodobne jest to, że inflacja w przyszłym roku przebywać będzie w granicach górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, czyli w obszarze od 2,6 proc. do 3,5 proc. niż w granicach dolnej granicy odchyleń od tego celu, czyli w obszarze od 1,5 proc. do 2,4 proc. Nie widziałbym w tym niczego groźnego" - napisał Łon.

"Stopy procentowe w Polsce powinny pozostać na obecnym poziomie"

Członek RPP jest zdania, że w 2021 r. stopy procentowe w Polsce powinny pozostać na obecnym poziomie.

"Jak wynika to z najnowszej projekcji inflacji oraz PKB w roku 2021 nie będziemy mieli jeszcze do czynienia z boomem inwestycyjnym w naszym kraju. Z tego choćby powodu uważam, że warto w przyszłym roku utrzymywać stopy procentowe w Polsce na obecnym, niskim poziomie" - napisał.

Czytaj także: Eryk Łon z RPP: należy przekonywać, że stopy procentowe przez długi czas będą na obecnym poziomie >>>

"Warto poszerzyć instrumentarium polityki pieniężnej NBP"

Łon jest zdania, że warto poszerzyć instrumentarium polityki pieniężnej NBP.

Warto będzie także przygotowywać się do poszerzenia instrumentarium polskiej polityki pieniężnej o nowe instrumenty, takie jak skup obligacji korporacyjnych oraz skup akcji spółek lub skup jednostek funduszy inwestycyjnych lokujących swe kapitały na polskim rynku akcji.

- napisał w artykule członek RPP.

"Opowiadam się także za przygotowaniem koncepcji takich instrumentów kredytowych banku centralnego, które sprowadzać się będą do możliwości udzielania przez bank centralny bankom komercyjnym bezprocentowych kredytów pod warunkiem, że wspomniane banki komercyjne udzielą je na szczególnie korzystnych warunkach takim podmiotom gospodarczym, które zadeklarują, że nie dokonają redukcji zatrudnienia" - dodał.

Członek RPP ocenił również, że dynamika akcji kredytowej będzie stopniowo rosła. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: