ESBANK Bank Spółdzielczy zakończył Projekt CSR

Z rynku

Czy nowoczesna technologia może wspierać Bank w realizacji społecznych i ekologicznych celów, zapisanych w Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu? Z takiego założenia wyszedł ESBANK Bank Spółdzielczy, rozpoczynając Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Czy nowoczesna technologia może wspierać Bank w realizacji społecznych i ekologicznych celów, zapisanych w Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu? Z takiego założenia wyszedł ESBANK Bank Spółdzielczy, rozpoczynając Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Realizacja Projektu pn. "Wdrożenie rozwiązań CSR w obszarze relacji z pracownikami oraz środowiska naturalnego gwarantem konkurencyjności ESBANKU Banku Spółdzielczego" trwała do 30 września 2016 r. Główny element Projektu stanowiło wdrożenie nowego Intranetu jako narzędzia służącego do komunikacji wewnętrznej, opartej na dialogu i informacji zwrotnej, a także do elektronicznego obiegu dokumentów i informacji w Banku. Cel działań projektowych, kierowanych do całej kadry Banku, to z jednej strony zwiększenie komfortu pracy i zaangażowania pracowników, z drugiej - minimalizowanie ilości zużywanego w Banku papieru.

Korzyści płynące z wdrożenia narzędzia intranetowego oraz innych działań projektowych to przede wszystkim wniesienie wartości społecznej do organizacji oraz wzrost parametrów ekologicznych Banku. To także zwiększenie efektywności procesów wewnętrznych. Elementy te, na co dzień niewidoczne dla Klientów, bezpośrednio przekładają się na ich udaną współpracę z ESBANKIEM Bankiem Spółdzielczym.

Na realizację Projektu, trwającego od 1 stycznia do 30 września 2016 r., ESBANK Banku Spółdzielczy otrzymał 49 200 zł (12 337,9 CHF) dofinansowania w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Bank znalazł się w gronie beneficjentów Konkursu dla firm z sektora MŚP, ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP pełni funkcję Instytucji Realizującej dla Projektu pn. "Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)", finansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Źródło: ESBANK

Udostępnij artykuł: