ESBANK stawia na stabilny rozwój

Bankowość spółdzielcza

W składzie powiększonym o Delegatów III Grupy Członkowskiej – którą tworzą Udziałowcy przejętego przez ESBANK Bank Spółdzielczy 31 grudnia 2021 r. dawnego Banku Spółdzielczego w Kleszczowie – Przedstawiciele ESBANKU jednogłośnie podjęli szereg kluczowych uchwał, czytamy w komunikacie banku.

ESBANK Bank Spółdzielczy, centrala
Źródło: ESBANK Bank Spółdzielczy

W składzie powiększonym o Delegatów III Grupy Członkowskiej – którą tworzą Udziałowcy przejętego przez ESBANK Bank Spółdzielczy 31 grudnia 2021 r. dawnego Banku Spółdzielczego w Kleszczowie – Przedstawiciele ESBANKU jednogłośnie podjęli szereg kluczowych uchwał, czytamy w komunikacie banku.

Zatwierdzili m.in. sprawozdania za rok 2021, przedstawione przez Zarządy i Rady Nadzorcze obu Banków, w tym sprawozdania finansowe, udzielając absolutoriów z wykonywania obowiązków Członkom Zarządów ESBANKU Banku Spółdzielczego i dawnego BS Kleszczów.

Dowodem pozytywnej oceny i zaufania do Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego był wybór jej Członków na ponowną kadencję 2022-2026.

Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza ESBANKU Banku Spółdzielczego w nowej kadencji będzie pracować w składzie: Przewodniczący RN Krzysztof Kwiecień, Zastępca Przewodniczącego RN Błażej Barda, Sekretarz RN Wojciech Sokoliński oraz Członkowie RN: Janusz Gościański, Grzegorz Gryber, Tadeusz Kuśmierek, Arkadiusz Mielczarek, Edward Ostrowski, Jadwiga Podawca, Wojciech Staniecki, Jacek Strzelecki.

Jednocześnie Bank opublikował pełne sprawozdanie roczne oraz posumowanie działań w postaci „Raportu Rocznego 2021 – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Raport Finansowy”.

Plany banku

„Rok 2021, który podsumowujemy niniejszym Raportem Rocznym, to kolejny rok upływający pod znakiem pandemicznych wyzwań i ograniczeń. Dla nas, ESBANKU Banku Spółdzielczego, był też czasem milowych kroków w rozwoju. Jako jeden z liderów Mobilnego Przyspieszenia w Grupie SGB, także w 2021 r. odważnie rozwijaliśmy ofertę produktów i usług online. Sięgając po rozwiązania, dostępne wcześniej tylko w dużych, komercyjnych bankach – jak BLIK na telefon czy Konto na selfie w aplikacji mobilnej – pokazaliśmy nowoczesne oblicze spółdzielczości, która realnie odpowiada na potrzeby Klientów” – rozpoczyna list do odbiorców Raportu Rocznego Jacek Zacharewicz, Prezes Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego i dodaje:

„Z dumą pokazujemy również nasze wyniki finansowe na koniec roku 2021 – wzrost o blisko 130 mln zł sumy bilansowej, która przekroczyła 1 mld zł, a także większy o blisko 1,5 mln zł rok do roku wynik finansowy netto. Mimo wywołanego przez pandemię „zamrożenia” dużej części gospodarki Polski w 2021 r. i zmniejszenia się popytu na niektóre produkty bankowe, na koniec roku 2021 odnotowaliśmy zarówno wzrost wartości udzielonych kredytów – do poziomu blisko 438 mln zł – jak i depozytów, które przekroczyły 918 mln zł. ”.

Plany Banku na najbliższe lata to kontynuacja działalności opartej o relacje oraz społecznie odpowiedzialne wspieranie społecznego i gospodarczego rozwoju lokalnych środowisk.

Hasło przewodnie nowej Strategii ESBANKU Banku Spółdzielczego na lata 2022-24 to „Stabilny rozwój”, a główny cel strategiczny – to rozwój pozycji rynkowej poprzez wykorzystanie istniejących zasobów wewnętrznych oraz posiadanej konkurencyjności, w celu przeciwdziałania zagrożeniom ze strony makro- i mikrootoczenia.

Źródło: ESBANK
Udostępnij artykuł: