ESG: O czym zapominają polscy przedsiębiorcy i jakie mogą być tego skutki?, raport EY

Firma

90% przedsiębiorstw twierdzi, że ich misja zawiera aspekty związane z ESG, ale tylko 67% realizuje je w codziennej aktywności – pokazują badania EY – „Czy polski biznes jest zrównoważony?”

ESG, ochrona środowiska
Fot. stock.adobe.com / peterschreiber-media

90% przedsiębiorstw twierdzi, że ich misja zawiera aspekty związane z ESG, ale tylko 67% realizuje je w codziennej aktywności – pokazują badania EY – „Czy polski biznes jest zrównoważony?”

Badanie – „Czy polski biznes jest zrównoważony? ”– zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie EY w lutym 2022 roku na próbie 200 firm działających na rynku ogólnopolskim, zatrudniających minimum 200 pracowników

- Polski biznes chce być postrzegany jako zrównoważony. Śledząc dotychczasowe starania firm w naszym kraju, można zaobserwować wiele zielonych deklaracji i dbania o wizerunek, ale niestety mało realnych zmian – mówi Jarosław Wajer, Partner EY Polska, Lider Doradztwa w zakresie Sustainability w regionie CESA i dodaje:

- Szlaki przecierają lokalne oddziały międzynarodowych organizacji. Rodzime przedsiębiorstwa często potrzebują jeszcze czasu aby z poziomu deklaracji przejść do możliwości zademonstrowania efektów wprowadzonych zmian. 

Stosowanie się do zasad ESG i możliwość pozyskania finansowania

Działania podejmowane przez firmy w zakresie ESG są przede wszystkim odpowiedzią na oczekiwania konsumentów (71%) oraz partnerów handlowych (59%) - wynika z badań EY.

Równocześnie, wymieniając czynniki motywujące do wdrażania zmian, jedynie 36% ankietowanych organizacji wskazało na inwestorów, a 22% na instytucje finansowe.

Eksperci EY piszą: „Należy spodziewać się, że presja ze strony rynków finansowych również na polskim rynku będzie rosła, gdyż coraz więcej podmiotów wiąże swoje cele ze zrównoważonym rozwojem. W efekcie zdobycie zewnętrznego finansowania, na korzystnych warunkach, bez wdrożenia konkretnych działań z zakresu ESG będzie coraz trudniejsze.”

ESG to także ład korporacyjny

- Współcześni konsumenci indywidualni i klienci B2B patrzą szeroko. Konieczność zachowania zgodności z procedurami regulacyjnymi jest dla nich więcej niż oczywista. Oni wymagają więcej. Stwarza to dla przedsiębiorstw ogromną szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej - zauważa dr Marcin Witkowski, menedżer EY Polska, ekspert transformacji strategicznej  i zrównoważonego rozwoju.

- Przeprowadzenie transformacji biznesowej zgodnej z ideą zrównoważonego rozwoju umożliwi zbudowanie długoterminowej wartości dla firmy oraz zabezpieczenie jej przyszłych przychodów. Brak działań będzie nieuchronnie zamykał kolejne biznesowe szanse na rozwój  – dodaje Marcin Witkowski.

- Polskie przedsiębiorstwa utożsamiają zrównoważony rozwój z działaniami o charakterze środowiskowym lub prospołecznym. Angażując się w te obszary, niezależnie czy w wyniku zmian prawnych czy presji konsumenckiej, zyskują przeświadczenie, że działają zgodnie z zasadami ESG - zauważa Jarosław Wajer i ostrzega:

- [ Przedsiębiorcy ] Zapominają niestety o aspektach związanych z ładem korporacyjnym. Konsekwencją może być negatywna weryfikacja przez międzynarodowych partnerów biznesowych prowadzających swoją działalność w oparciu o szersze standardy lub mniej przychylne podejście inwestorów w momencie chęci pozyskania zewnętrznego finansowania. Myśląc o zrównoważonym rozwoju warto temat traktować kompleksowo i spójnie wewnętrznie. 

Źródło: EY Polska
Udostępnij artykuł: