Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove: Etyka w finansach nagrodzona…

NBS 2013/03

Po zapoznaniu się z esejami przesłanymi w ramach polskiej edycji konkursu Etyka w finansach - Nagroda Robina Cosgrove (Ethics In Finance - Robin Cosgrove Prize) oraz nagrodzeniu czterech prac można z całą stanowczością powiedzieć, iż ich autorzy podeszli odpowiedzialnie i z pasją do zaproszenia do refleksji nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym w bankowości, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić lub też wyeliminować, by zarówno zapobiegać dalszej erozji zachowań etycznych, jak i odbudowywać zaufanie klientów do banków.d

Róża Milic-Czerniak, Komisja Etyki Bankowej przy ZBP

Zaproszenie do refleksji nad zachowaniami etycznymi w bankach w dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu w sytuacji kryzysu finansowego w ramach konkursu Etyka w finansach spotkało się z dużym zainteresowaniem. Ponad sto osób zgłaszało różne pytania o udział w tym konkursie. Na wysłanie prac zdecydowało się 27 osób, wywodzących się zarówno z grona pracowników banków, jak i środowiska akademickiego (studenci, pracownicy naukowi).

Zagadnienia poruszane w esejach zgłaszanych do dotychczasowych międzynarodowych edycji konkursu oraz edycji hiszpańskiej pokazywały ogromne zainteresowanie młodych pracowników banków aktualnym, ekonomicznym kontekstem zachowań etycznych bez względu na szerokość geograficzną oraz przynależność kulturową i zaangażowanie pracodawców ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: