Konkurs „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove” 2014

Konferencje

Konkurs "Etyka w Finansach - Nagroda Robina Cosgrove" 2014   Ideą konkursu Etyka w finansach - Nagroda Robina Cosgrove jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów, polityków oraz środowiska akademickiego - refleksji nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec dalszej erozji zachowań etycznych jak i wzmocnić zaufanie klientów do banków. Idea honoruje wizję Robina Cosgrove, błyskotliwego bankowca inwestycyjnego, który zmarł w wieku 31 lat. Wierzył, iż główną barierą rozwoju gospodarczego był brak uczciwości i zasad etycznych w bankowości i finansach. Organizatorem polskiej edycji Konkursu jest Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, a światowej - Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profit w Genewie (www.robincosgroveprize.org). Konkurs jest skierowany do młodych profesjonalistów oraz środowiska akademickiego, w tym studentów i pracowników naukowych do 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5000 wyrazów wraz z załącznikami) może mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne. Zagadnienia poruszane w esejach zgłaszanych do dotychczasowych edycji konkursu pokazały, że młodzi pracownicy banków - bez względu na szerokość geograficzną czy przynależność kulturową - zainteresowani są zachowaniami etycznymi, zaś pracodawcy chętnie wdrażają wypracowane propozycje i postulaty. W polskiej edycji konkursu pula nagród sięgnęła 24000 zł. Sponsorami nagród byli:Bank Zachodni WBK S.A. Volkswagen Bank Polska S.A. DNB Bank Polska S.A. Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Bank Spółdzielczy w PłońskuLaureatami II Edycji Konkursu Etyka w Finansach zostali:I nagroda: Marcin Stroński za pracę Social-banking. Bankowość jako demokracja czy jako dyktatura II nagroda: Agnieszka Cymerman za pracę "Etyko-kreacja"- oswajanie Etyki Wyróżnienie: Alicja Kuras za pracę Big Data w świecie finansów - aspekty etyczne

Konkurs "Etyka w Finansach - Nagroda Robina Cosgrove" 2014   Ideą konkursu Etyka w finansach - Nagroda Robina Cosgrove jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów, polityków oraz środowiska akademickiego - refleksji nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec dalszej erozji zachowań etycznych jak i wzmocnić zaufanie klientów do banków. Idea honoruje wizję Robina Cosgrove, błyskotliwego bankowca inwestycyjnego, który zmarł w wieku 31 lat. Wierzył, iż główną barierą rozwoju gospodarczego był brak uczciwości i zasad etycznych w bankowości i finansach. Organizatorem polskiej edycji Konkursu jest Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, a światowej - Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profit w Genewie (www.robincosgroveprize.org). Konkurs jest skierowany do młodych profesjonalistów oraz środowiska akademickiego, w tym studentów i pracowników naukowych do 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5000 wyrazów wraz z załącznikami) może mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne. Zagadnienia poruszane w esejach zgłaszanych do dotychczasowych edycji konkursu pokazały, że młodzi pracownicy banków - bez względu na szerokość geograficzną czy przynależność kulturową - zainteresowani są zachowaniami etycznymi, zaś pracodawcy chętnie wdrażają wypracowane propozycje i postulaty. W polskiej edycji konkursu pula nagród sięgnęła 24000 zł. Sponsorami nagród byli:Bank Zachodni WBK S.A. Volkswagen Bank Polska S.A. DNB Bank Polska S.A. Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Bank Spółdzielczy w PłońskuLaureatami II Edycji Konkursu Etyka w Finansach zostali:I nagroda: Marcin Stroński za pracę Social-banking. Bankowość jako demokracja czy jako dyktatura II nagroda: Agnieszka Cymerman za pracę "Etyko-kreacja"- oswajanie Etyki Wyróżnienie: Alicja Kuras za pracę Big Data w świecie finansów - aspekty etyczne

Udostępnij artykuł: