Etyka w finansach –Nagroda Robina Cosgrove

Polecamy

Ruszyła druga w Polsce edycja konkursu Etyka w finansach - Nagroda Robina Cosgrove (Ethics In Finance - Robin Cosgrove Prize). Organizatorem polskiej edycji jest Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, a światowej - Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profit w Genewie (www.robincosgroveprize.org).

Ruszyła druga w Polsce edycja konkursu Etyka w finansach - Nagroda Robina Cosgrove (Ethics In Finance - Robin Cosgrove Prize). Organizatorem polskiej edycji jest Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, a światowej - Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profit w Genewie (www.robincosgroveprize.org).

Ideą konkursu Etyka w finansach - Nagroda Robina Cosgrove jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów, polityków oraz środowiska akademickiego. Jest to niezwykle istotne w dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu dotkniętego głębokim kryzysem finansowym - refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec dalszej erozji zachowań etycznych, jak i odbudować zaufanie klientów do banków. Idea honoruje wizję Robina Cosgrove, błyskotliwego bankowca inwestycyjnego, który zmarł w wieku 31 lat. Wierzył, iż główną barierą rozwoju gospodarczego był brak uczciwości i zasad etycznych w bankowości i finansach.

Zagadnienia poruszane w esejach zgłaszanych do dotychczasowych edycji konkursu pokazały, że młodzi pracownicy banków - bez względu na szerokość geograficzną czy przynależność kulturową - zainteresowani są zachowaniami etycznymi, zaś pracodawcy chętnie wdrażają wypracowane propozycje i postulaty.

W polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 24 000 zł. Sponsorami nagród są:

 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Volkswagen Bank Polska S.A.
 • DNB Bank Polska S.A.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Płońsku

Najlepsze eseje, nagrodzone w edycji polskiej, zostaną przesłane do międzynarodowej edycji konkursu.

Jak wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest skierowany do młodych profesjonalistów oraz środowiska akademickiego, w tym studentów i pracowników naukowych do 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5000 wyrazów wraz z załącznikami) może mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.

Zainteresowani udziałem w konkursie, powinni wysłać zgłoszenie na adres: sekretarzkeb@cpb.pl

W odpowiedzi otrzymają zasady udziału w konkursie oraz oficjalny formularz zgłoszeniowy.

Końcowy termin nadsyłania zgłoszeń to 31 stycznia 2014 r.

Prace należy przesłać do 28 lutego 2014 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas specjalnej uroczystości.

Zwycięskie eseje polskiej edycji zostaną przetłumaczone na język angielski oraz przekazane do światowej edycji konkursu, której pula nagród wynosi 20 tys. dolarów.

Broszura Informacyjna pobierz plik pdf

Dotychczasowi laureaci oraz tematy ich esejów

Edycja światowa:

Główna nagroda została przyznana:

 • 2007: Clare Payne (Australia) za pracę na temat compliance oraz Jonathanowi Wisebrod (Kanada) za esej na temat ratingu skutków społecznych
 • 2009: Elise Pellerin and Marie Crepin (Francja) oraz Goeffrey See (Singapur): obie prace dotyczyły stworzenia nowej etyki dla sektora finansowego
 • 2011: Jakubowi Kuriacie (Polska), który skoncentrował się na etyce jako kuracji dla rynków finansowych

I Edycja polska

I nagroda:

 • Ewa Kruchowska za pracę "A gdyby zmienić (meta) zasady gry?"
 • Nikodem Szumiło za pracę "Etyka jako warunek efektywności informacyjnej rynków finansowych"

II nagroda:

 • Marcin Stroński za pracę "Plany sprzedażowe jako podstawowa determinanta łamania etyki w sektorze bankowości i finansów"
 • Krzysztof Świeszczak za pracę "Doradca bankowy jako pierwsze ogniwo relacji pomiędzy bankiem i klientem w kontekście problemu etyki w skali mikro"

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji oraz zasady udziału w konkursie pod adresem e-mail: sekretarzkeb@cpb.pl
Biuro:
Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich

Tel. 22 48 68 424
Faks 22 48 68 403

 

Udostępnij artykuł:

Etyka w finansach –Nagroda Robina Cosgrove

Bankowość / Kadry / Wiadomości

Ruszyła druga w Polsce edycja konkursu Etyka w finansach - Nagroda Robina Cosgrove (Ethics In Finance - Robin Cosgrove Prize). Organizatorem polskiej edycji jest Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, a światowej - Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profit w Genewie (www.robincosgroveprize.org).

Ruszyła druga w Polsce edycja konkursu Etyka w finansach - Nagroda Robina Cosgrove (Ethics In Finance - Robin Cosgrove Prize). Organizatorem polskiej edycji jest Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, a światowej - Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profit w Genewie (www.robincosgroveprize.org).

Ideą konkursu Etyka w finansach - Nagroda Robina Cosgrove jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów, praktyków oraz środowiska akademickiego. Jest to niezwykle istotne w dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu dotkniętego głębokim kryzysem finansowym - refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec dalszej erozji zachowań etycznych, jak i odbudować zaufanie klientów do banków. Idea honoruje wizję Robina Cosgrove, błyskotliwego bankowca inwestycyjnego, który zmarł w wieku 31 lat. Wierzył, iż główną barierą rozwoju gospodarczego był brak uczciwości i zasad etycznych w bankowości i finansach.

Zagadnienia poruszane w esejach zgłaszanych do dotychczasowych edycji konkursu pokazały, że młodzi pracownicy banków - bez względu na szerokość geograficzną czy przynależność kulturową - zainteresowani są zachowaniami etycznymi, zaś pracodawcy chętnie wdrażają wypracowane propozycje i postulaty.

W polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 24 000 zł. Sponsorami nagród są:

 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Volkswagen Bank Polska S.A.
 • DNB Bank Polska S.A.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Płońsku

Najlepsze eseje, nagrodzone w edycji polskiej, zostaną przesłane do międzynarodowej edycji konkursu.

Jak wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest skierowany do młodych profesjonalistów oraz środowiska akademickiego, w tym studentów i pracowników naukowych do 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5000 wyrazów wraz z załącznikami) może mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.

Zainteresowani udziałem w konkursie, powinni wysłać zgłoszenie na adres: sekretarzkeb@cpb.pl

W odpowiedzi otrzymają zasady udziału w konkursie oraz oficjalny formularz zgłoszeniowy.

Końcowy termin nadsyłania zgłoszeń to 31 stycznia 2014 r.

Prace należy przesłać do 28 lutego 2014 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas specjalnej uroczystości.

Zwycięskie eseje polskiej edycji zostaną przetłumaczone na język angielski oraz przekazane do światowej edycji konkursu, której pula nagród wynosi 20 tys. dolarów.

Broszura Informacyjna pobierz plik pdf

Dotychczasowi laureaci oraz tematy ich esejów

Edycja światowa:

Główna nagroda została przyznana:

 • 2007: Clare Payne (Australia) za pracę na temat compliance oraz Jonathanowi Wisebrod (Kanada) za esej na temat ratingu skutków społecznych
 • 2009: Elise Pellerin and Marie Crepin (Francja) oraz Goeffrey See (Singapur): obie prace dotyczyły stworzenia nowej etyki dla sektora finansowego
 • 2011: Jakubowi Kuriacie (Polska), który skoncentrował się na etyce jako kuracji dla rynków finansowych

I Edycja polska

I nagroda:

 • Ewa Kruchowska za pracę "A gdyby zmienić (meta) zasady gry?"
 • Nikodem Szumiło za pracę "Etyka jako warunek efektywności informacyjnej rynków finansowych"

II nagroda:

 • Marcin Stroński za pracę "Plany sprzedażowe jako podstawowa determinanta łamania etyki w sektorze bankowości i finansów"
 • Krzysztof Świeszczak za pracę "Doradca bankowy jako pierwsze ogniwo relacji pomiędzy bankiem i klientem w kontekście problemu etyki w skali mikro"

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji oraz zasady udziału w konkursie pod adresem e-mail: sekretarzkeb@cpb.pl
Biuro:
Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich

Tel. 22 48 68 424
Faks 22 48 68 403

 

Udostępnij artykuł: