Euforia na rynkach może okazać się krótkotrwała

Finanse i gospodarka

Potwierdzają się przypuszczenia, że wyczekiwana przez długie tygodnie decyzja amerykańskiej Rezerwy Federalnej będzie mocnym impulsem dla rynków finansowych. Trudno się przy tym oprzeć wrażeniu, że o ile brak zmian w wysokości skupu aktywów na wrześniowym posiedzeniu jest dobrą wiadomością w krótkim terminie, to w średnim okresie takie rozstrzygnięcie nie jest korzystne.

Chodzi przede wszystkim o podłoże wczorajszej decyzji, jakim było przekonanie, że wzrost gospodarczy nie jest jeszcze na tyle silny, by wytrzymać bez większego szwanku zmniejszenie wsparcia monetarnego.

Wymowne było przy tym kolejne obniżenie prognoz rozwoju gospodarczego w USA na ten rok i przyszłe lata. O ile w kontekście przewidywań na lata 2014 i 2015 można jakoś zrozumieć ostrożniejsze szacunki, bo dziś lepiej niż kilka miesięcy temu daje się oszacować skutki ograniczania ilościowego luzowania polityki pieniężnej na gospodarkę, to w kontekście tegorocznych prognoz kolejne cięcie szacunków jest przyznaniem się, że efekty skupu aktywów są słabsze od spodziewanych. To zaś oznacza niższy punkt odniesienia w sytuacji, gdy zaczną pojawiać się negatywne skutki ograniczania skupu aktywów. Już teraz je widać choćby na rynku budownictwa mieszkaniowego, czy w zachowaniach konsumentów. Dziś będzie kolejna okazja, by się o tym przekonać przy okazji publikacji danych o sprzedaży domów na amerykańskim rynku wtórnym. Może się więc okazać, że euforia widoczna na rynkach akcji, surowców, a także obligacji i euro będzie krótkotrwała i nie zapoczątkuje trwałego ruchu w górę.

Rynki nieruchomości

Liczba rozpoczętych budów w Stanach Zjednoczonych w sierpniu znów wypadła wyraźnie słabiej od oczekiwań ekonomistów, potwierdzając utrzymywanie się spowolnienia na rynku budownictwa mieszkaniowego w tym kraju. Rozpoczęto 891 tys. budów (to dane zannualizowane), czyli o 0,9% więcej niż miesiąc wcześniej, kiedy wynik był na poziomie 883 tys. Początkowo raportowano 896 tys., ale dane zrewidowano w dół. Wyższa od podawanych miesiąc temu 943 tys. była natomiast liczba wydanych pozwoleń na budowę, ale w tym wypadku sierpniowe dane przyniosły istotny regres, do 918 tys. W obu przypadkach sierpniowe dane były słabsze niż średnio w minionych 12 miesiącach, co ostrzega przed trwałą zmianą tendencji w zakresie budownictwa mieszkaniowego w Ameryce.

Sierpniowa produkcja budowlano-montażowa w Polsce spadła o 11,1% w skali roku, a po wyeliminowaniu czynników sezonowych spadek wyniósł 9,8%. Wciąż sektorowi najbardziej ciążył regres w projektach infrastrukturalnych,  gdzie zniżka sięgała 19,1%.

130919.home.01.550x

Źródło: Home Broker

Udostępnij artykuł: