Eugeniusz Szumiejko

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Członek Rady Nadzorczej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie Finansami Firmy.

W latach 1971-1977 pełnił funkcję nauczyciela akademickiego w Instytucie Astronomicznym na Uniwersytecie Wrocławskim.

W latach 1992 – 1996 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Ekonomicznych i Marketingu w Porcie Lotniczym Wrocław SA.

W 1998 r. Koordynator Narodowego Programu Odbudowy i Modernizacji w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Od 2001 roku do 2002 zajmował stanowisko Zarządcy Komisarycznego w Kopalni Surowców Skalnych.

W latach 2006-2008 działał jako Dyrektor Serwisu oraz Członek Zarządu w EnergiaPro Koncern Energetyczny SA.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 ust. 1 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Udostępnij artykuł: