Euler Hermes i Huawei zawarli umowę obejmującą ubezpieczenie braku płatności w segmencie komunikacji mobilnej

Finanse i gospodarka

Euler Hermes, globalny lider ubezpieczenia należności, oraz Huawei, wiodący na świecie dostawca usług teleinformatycznych (ICT), zawarli umowę obejmującą należności handlowe dywizji urządzeń konsumenckich Huawei w Europie. W 2013 roku, dywizja urządzeń konsumenckich Huawei była trzecim na świecie dostawcą smartfonów według liczby sprzedanych urządzeń oraz wygenerowała 24% przychodów Huawei w skali świata. Zawarta umowa ustanawia nowe ramy wsparcia w zakresie zarządzania kredytem dla europejskiej dywizji urządzeń konsumenckich Huawei.

Euler Hermes, globalny lider ubezpieczenia należności, oraz Huawei, wiodący na świecie dostawca usług teleinformatycznych (ICT), zawarli umowę obejmującą należności handlowe dywizji urządzeń konsumenckich Huawei w Europie. W 2013 roku, dywizja urządzeń konsumenckich Huawei była trzecim na świecie dostawcą smartfonów według liczby sprzedanych urządzeń oraz wygenerowała 24% przychodów Huawei w skali świata. Zawarta umowa ustanawia nowe ramy wsparcia w zakresie zarządzania kredytem dla europejskiej dywizji urządzeń konsumenckich Huawei.

Korzystając z własnej bazy danych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB, Euler Hermes będzie wspierać Dywizję Urządzeń Konsumenckich Huawei w określeniu priorytetu wejścia na rynek poszczególnych krajów, ocenie oraz klasyfikacji potencjalnych kontrahentów na podstawie ich historii kredytowej i historii płatności, jak również zarządzania portfelem istniejących relacji biznesowych.

- Ponieważ działamy w charakteryzującym się wysokim stopniem konkurencyjności środowisku europejskim, na którym obowiązują zróżnicowane ramy prawne, a zasięg działalności naszej firmy jest ogólnoświatowy, potrzebujemy współpracowników posiadających dokładną znajomość oraz doświadczenie na rynkach europejskim i światowym - wyjaśnia Cathy Meng, CFO firmy Huawei. - To dla nas pionierska współpraca, która pomoże nam uwolnić zasoby zarządcze i finansowe, dzięki którym będziemy mogli koncentrować się na budowaniu innowacyjności, wartości marki oraz zróżnicowaniu wysokiej jakości, przystępnych cenowo produktów dla konsumentów i sektora przemysłowego.

- Ta współpraca stanowi dla Euler Hermes istotny krok milowy, ponieważ nasz zespół APAC będzie świadczył całość usług doradztwa, a zakres usług jednostki Agencji Światowej Euler Hermes obejmie działalność Huawei w zakresie urządzeń konsumenckich w Europie - wyjaśnia Wilfried Verstraete, Prezes Zarządu Euler Hermes. - Firmy międzynarodowe z centralą w Chinach mogą dziś korzystać z rozwiązań z zakresu ubezpieczenia kredytu kupieckiego spełniających najwyższe standardy ładu korporacyjnego, a także dopasowanych produktów spełniających ich potrzeby niezależnie od sektora prowadzonej działalności.

Fakt podpisania umowy ogłoszono podczas Forum Finansowego Telekomunikacji (ICT) Huawei, które odbyło się w Nowym Jorku w dniach 17-18 czerwca 2014. Sygnatariuszem Umowy jest Agencja Światowa Euler Hermes, dedykowany zespół Grupy Euler Hermes zajmujący się obsługą klientów międzynarodowych poprzez indywidualne rozwiązania, oraz lider rynku światowego w segmencie obsługi firm międzynarodowych. Warunki umowy opracowano i dostosowano tak, aby wspierały i były zgodne z zasadami ładu korporacyjnego Huawei.

Firma Huawei, która na rynki światowe weszła już w 1997 roku, jest jednym z liderów wśród międzynarodowych firm z siedzibą w Chinach, działających na całym świecie. Dla Huawei, kluczowymi kryteriami wyboru były gama produktów i geograficzny zasięg działania, a także stabilność finansowa partnera. Najważniejsze okazały się uzyskane przez Euler Hermes oceny na poziomie AA- przyznane przez agencje Standard and Poor’s oraz Dagong Europe; Euler Hermes jest pierwszym i dotąd jedynym niechińskim ubezpieczycielem, który został oceniony przez chińską agencję ratingową.

Euler Hermes - największy i najszybciej rozwijający się ubezpieczyciel kredytu kupieckiego na rynku prywatnym działający w regionie Azji-Pacyfiku, pomaga firmom w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji handlowych, od etapu wstępnej oceny partnerów handlowych do wypłaty odszkodowań z tytułu roszczeń objętych ubezpieczeniem w przypadku wystąpienia objętego ochroną przypadku niewywiązania się partnera handlowego z obowiązku płatności. Przez cały czas obowiązywania każdej z polis, ryzyko związane z danym partnerem handlowym jest monitorowane, zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Źródło: Euler Hermes

Udostępnij artykuł: