Euler Hermes ogłasza program wsparcia eksporterów żywności

Finanse i gospodarka

Euler Hermes, największy w Polsce ubezpieczyciel należności, w odpowiedzi na utrudnienia biznesowe, jakie dotknęły producentów żywności i jej eksporterów w wyniku embarga Federacji Rosyjskiej na niektóre produkty z krajów Unii Europejskiej, uruchomił specjalny program wsparcia dla firm z branży spożywczej.

Euler Hermes, największy w Polsce ubezpieczyciel należności, w odpowiedzi na utrudnienia biznesowe, jakie dotknęły producentów żywności i jej eksporterów w wyniku embarga Federacji Rosyjskiej na niektóre produkty z krajów Unii Europejskiej, uruchomił specjalny program wsparcia dla firm z branży spożywczej.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes podjął decyzję o natychmiastowym wsparciu rodzimych producentów oraz eksporterów towarów i produktów rolno-spożywczych, którzy utracili dotychczasowe rynki zbytu na terenie Rosji. Wszystkim posiadaczom polis ubezpieczenia należności zostały o 50 proc. obniżone koszty sprawdzania wiarygodności i wypłacalności nowych kontrahentów w ponad 240 krajach na całym świecie.

Z tytułu jednej polisy można taniej zweryfikować zagranicznych odbiorców z całej Unii Europejskiej oraz z innych krajów, takich jak: Afganistan, Algieria, Arabia Saudyjska, Azerbejdżan, Bahrajn, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czarnogóra, Egipt, Indie, Indonezja, Iran, Katar, Kazachstan, Kuwejt, Macedonia, Malezja, Maroko, Mongolia, Oman, Pakistan, Serbia, Wietnam, Turkmenistan, czy też Tunezja, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

- Monitorując zachowania biznesowe rodzimych eksporterów widzimy szybko zaostrzającą się konkurencję w pozyskiwaniu nowych rynków zbytu dla towarów, które dotychczas były importowane przez Federację Rosyjską. Wiele firm chcąc wręcz za wszelką cenę pozyskać odbiorców dla swoich produktów, pobieżnie weryfikuje nowych odbiorców, narażając się na ryzyko braku płatności i oszustwa. Dodatkowo pojawia się nadpodaż, a wraz z nią nie tylko spadają ceny, ale zwiększa się właśnie ryzyko braku płatności. Pierwszymi widocznymi symptomami rosnącego ryzyka jest stopniowy wzrost opóźnień w płatnościach. Naszym głównym celem jest pomoc w uniknięciu możliwych do przewidzenia strat z tytułu niezapłaconych należności - mówi Tomasz Starus, członek Zarządu, nadzorujący w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler Hermes, pion oceny ryzyka.

Celem Ubezpieczenia należności jest ochrona firmy przed nieplanowanymi, nagłymi stratami jakie mogą pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta. Euler Hermes analizuje zdolność kredytową oraz stabilność finansową klientów, z którymi wymiana handlowa objęta jest ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel przyznaje im specjalny limit kredytowy. W przypadku, gdy klient nie spłaci swoich zobowiązań, posiadacz polisy otrzymuje odszkodowanie do wysokości przyznanego limitu. W zakresie odpowiedzialności Euler Hermes leży ciągłe i aktywne monitorowanie wypłacalności i zdolności kredytowej kontrahentów. Jeżeli okaże się, że kontrahent ma trudności finansowe, Euler Hermes informuje o podwyższonym ryzyku oraz opracowuje plan działania, który zmniejszy lub wykluczy straty, sugerując ograniczenie zaangażowania z tytułu kredytu kupieckiego.

Ubezpieczenie należności wpływa na podniesienie jakości zarządzania należnościami w firmie poprzez: kompleksową ochronę przed ryzykiem niewypłacalności, lub upadłości kontrahenta, poprawę relacji z klientami, stanie się bardziej wiarygodnym partnerem dla banków i innych instytucji finansowych, co przekłada się na lepsze finansowanie oraz zwiększenie możliwości i poprawę bezpieczeństwa przy nawiązywaniu nowych relacji handlowych.

Źródło: Euler Hermes

SzostyAkapitIKolejne

Udostępnij artykuł: