Aktualnosci: Euro bez euro

KF 2009.05-06 (maj - czewrwiec 2009)

Jednostronne wprowadzenie euro bez wejścia do strefy euro nazywane jest euroizacją. Kwietniowa propozycja Międzynarodowego Funduszu Walutowego do takiego działania odbiła się szerokim echem na rynkach finansowych. Czy takie działanie może mieć jednak racjonalny i uzasadniony sens?

Stanisław Kaszuba

Raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który ukazał się na łamach „Financial Timesa” w kwietniu 2009 r. wywołał prawdziwą polityczno-gospodarczą burzę. MFW zaproponowało bowiem krajom regionu Europy Środkowo-Wschodniej tzw. jednostronną euroizację. Proces ten miałby, w swoich założeniach, być sposobem na ograniczenie ryzyka, które niesie ze sobą ogromny portfel kredytów walutowych wchodzący w skład długu zagranicznego w okresie dużych wahań kursowych spowodowanych kryzysem finansowym. „Dla krajów Unii Europejskiej euroizacja niesie największe pożytki jako rozwiązanie problemu długu w obcych walutach, usunięcie niepewności i przywrócenie zaufania” czytamy w uzasadnieniu MFW do tego pomysłu.

Należy jednak pamiętać, że jednostronne wprowadzenie europejskiej waluty nie może stanowić antidotum ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: