Euro popularną walutą przekazów pieniężnych w Polsce – Western Union wprowadza możliwość wypłaty przekazów w walucie euro

Finanse i gospodarka

Usługa realizacji wypłat Western Union dostępna w przeszło 3000 placówek agencyjnych w Polsce Przekazy pieniężne z zagranicy pozostają ważnym źródłem dochodu dla 300 tysięcy gospodarstw domowych w Polsce

Firma Western Union, światowy lider w dziedzinie przekazów pieniężnych, uruchomiła w Polsce wypłaty w euro. Dzięki nowej usłudze, klienci mogą wypłacić przekazy pieniężne w euro w ponad 3 tysiącach placówek agencyjnych Western Union w całej Polsce, tj. w Banku Pekao S.A., PKO Banku Polskim, Banku Zachodnim WBK S.A. oraz w bankach spółdzielczych i kantorach wymiany walut współpracujących z firmą. Klienci Western Union mają teraz możliwość wypłaty gotówki w euro lub jak dotychczas w złotówkach czy dolarach.

Z badań firmy Western Union wynika, że ponad 40% odbiorców przekazów pieniężnych w Polsce preferuje głównie tę walutę. Wynika to przede wszystkim z faktu, że ponad 1,2 miliona Polaków wyemigrowało do krajów strefy euro i większość z nich regularnie wspomaga rodzinę w kraju, wysyłając przekazy w walucie euro. Wraz z wprowadzeniem wypłat pieniędzy w euro, firma Western Union wychodzi naprzeciw rosnącej popularności tej waluty w Polsce umożliwiając odbiorcom otrzymywanie środków bezpośrednio w euro. “Western Union nieustannie rozwija swoją ofertę, wychodzac naprzeciw oczekiwaniom klientów. Teraz mogą oni otrzymywać przekazy bezpośrednio w euro z pominięciem kosztu wymiany waluty” – mówi Konrad Olszaniecki, dyrektor firmy Western Union.

Zagraniczne przepływy pieniężne do Polski są nadal bardzo ważne dla gospodarki narodowej. Wynika to z faktu, że choć z jednej strony obywatele czerpią korzyści z rosnącej siły gospodarczej kraju, to z drugiej zaś byt wielu ludzi nadal uzależniony jest od transferów pieniężnych od emigrantów zarobkowych.

Według analizy przeprowadzonej przez ekspertów z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), łącznie około 330 tysięcy gospodarstw domowych, czyli 1,2 miliona osób w Polsce, korzysta z tej formy dochodu. Najwięcej Polaków migruje do Niemiec. Innymi ważnymi ośrodkami Eurostrefy z liczną polską społecznością są: Irlandia, Francja, Włochy, Holandia, Belgia  i Austria.

Źródło: Western Union

Udostępnij artykuł: