Euro traci, dolar zyskuje

Komentarze ekspertów

Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów, wczorajsze wystąpienie Mario Draghiego przyczyniło się do dalszego osłabienia wartości europejskiej waluty.

Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów, wczorajsze wystąpienie Mario Draghiego przyczyniło się do dalszego osłabienia wartości europejskiej waluty.

Podczas przemówienia wygłoszonego na trwającym w Lizbonie forum bankowości centralnej, szef ECB po raz kolejny odniósł się do spekulacji na temat możliwości zmiany polityki monetarnej zaznaczając, że jest gotowy podjąć odpowiednie kroki, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. W efekcie kurs EUR/USD spadł do najbliższego poziomu od połowy lutego, wynoszącego 1,3613.

Aprecjacji amerykańskiego dolara sprzyjały także lepsze od prognozowanych dane docierające ze Stanów Zjednoczonych, gdzie indeks S&P Shiller obrazujący zmianę cen nieruchomości  w 20 największych metropoliach wzrósł o 12.4% r/r. Pozytywnym zaskoczeniem okazały się również informacje na temat wskaźnika zaufania konsumentów Conference Board, który w maju wyniósł 83 pkt.

Podczas dzisiejszej sesji uwagę inwestorów z Europy będą przyciągały informacje o indeksach obrazujących nastroje panujące obecnie wśród producentów (prognoza -4 pkt) i konsumentów (-7 pkt). W Wielkiej Brytanii zostaną natomiast opublikowane dane na temat sprzedaży detalicznej (prognoza 35 pkt).

dr Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska

Udostępnij artykuł: