eurobank w programie „Mieszkanie dla Młodych”

Bankowość

eurobank dołączył do grona kilku banków zaangażowanych w rządowy program "Mieszkanie dla Młodych". Od 19 maja 2014 roku będzie udzielał kredytów hipotecznych z dofinansowaniem państwa na zakup pierwszego mieszkania z rynku pierwotnego osobom w wieku do 35 lat.

eurobank dołączył do grona kilku banków zaangażowanych w rządowy program "Mieszkanie dla Młodych". Od 19 maja 2014 roku będzie udzielał kredytów hipotecznych z dofinansowaniem państwa na zakup pierwszego mieszkania z rynku pierwotnego osobom w wieku do 35 lat.

12 maja 2014 roku eurobank podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą przystąpienia do rządowego programu "Mieszkanie dla Młodych". Dzięki zawartej umowie bank będzie mógł udzielać kredytów hipotecznych z dofinansowaniem wkładu własnego ze środków budżetu państwa na zakup pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego, pochodzącego z rynku pierwotnego. Kredytowana nieruchomość musi spełniać określone w ustawie warunki dotyczące między innymi wielkości oraz ceny. Oferta skierowana jest do osób, które do tej pory nie były właścicielami żadnej nieruchomości. Wnioski o kredyt hipoteczny objęty rządowym wsparciem w ramach programu "Mieszkanie dla Młodych" będą przyjmowane od  19 maja 2014 roku w placówkach eurobanku na terenie całego kraju.

"Mieszkanie dla Młodych":

  • rządowy program skierowany do osób w wieku do 35 lat (małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci, singli. W przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka)
  • polega na udzieleniu przez państwo finansowego wsparcia przy nabyciu pierwszego mieszkania (o powierzchni nie większej niż 75 m2) lub domu jednorodzinnego (o powierzchni nie większej niż 100 m2), pochodzącego z rynku pierwotnego. W przypadku osób wychowujących przynajmniej trójkę dzieci wspomniane limity metrażowe  zostały zwiększone odpowiednio o 10 m2. Rządowa dopłata obejmuje maksymalnie 50 m2 kredytowanych nieruchomości.
  • dofinansowanie wkładu własnego ze środków budżetu państwa wynosi odpowiednio 10% (dla singli i rodzin bez dzieci) lub 15% (dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko) wartości odtworzeniowej nieruchomości.
  • warunkiem przyznania dofinansowania jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego z co najmniej 15-letnim okresem kredytowania w wysokości wynoszącej co najmniej 50% ceny nieruchomości

Program "Mieszkanie dla Młodych" realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz instytucjami kredytującymi. eurobank dołączył do grona kilku banków zaangażowanych w ten program po podpisaniu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kredyty hipoteczne z dofinansowaniem państwa w ramach programu "Mieszkanie dla Młodych" będą przyznawane w eurobanku na ogólnych zasadach określonych w ustawie z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania.

Źródło: Euro Bank SA

Udostępnij artykuł: