eurobank wprowadził do oferty lokaty terminowe w trzech walutach obcych

Z rynku

eurobank wprowadził do oferty lokaty terminowe o oprocentowaniu stałym w trzech walutach obcych. Od 17 lutego br. klienci mogą lokować środki w dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich oraz euro i tym samym bezpiecznie pomnażać swoje oszczędności.

eurobank wprowadził do oferty lokaty terminowe o oprocentowaniu stałym w trzech walutach obcych. Od 17 lutego br. klienci mogą lokować środki w dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich oraz euro i tym samym bezpiecznie pomnażać swoje oszczędności.

#eurobank: #lokaty można zakładać na okres od 1 do 12 miesięcy już od kwoty 500 dolarów amerykańskich, funtów brytyjskich lub euro #lokata

Lokaty można zakładać na okres od 1 do 12 miesięcy już od kwoty 500 dolarów amerykańskich, funtów brytyjskich lub euro. Do każdego konta walutowego w eurobanku, klient może otworzyć aż 3 lokaty terminowe w walucie rachunku. Dyspozycję otwarcia lokaty można złożyć w dowolnej placówce eurobanku lub za pośrednictwem bankowości internetowej.Oprocentowanie lokat terminowych w walutach obcych jest stałe. Zależy ono od waluty, okresu oraz lokowanej kwoty i kształtuje się następująco:
 Okres Lokata terminowa w walutach obcychzakładana w placówce lub w serwisie eurobank online 
 do 30 000,00 USD od 30 000,01 USD do 20 000,00 GBP od 20 000,01 GBP do 25 000,00 EUR od 25 000,01 EUR
 1 miesiąc 0,25% 0,01%
 3 miesiące 0,65% 0,01% 0,10% 0,01% 0,05% 0,01%
 6 miesięcy 0,80% 0,01% 0,20% 0,01% 0,10% 0,01%
 12 miesięcy 1,05% 0,01% 0,30% 0,01% 0,15% 0,01%
 

Po upływie okresu trwania  lokaty, zgodnie z decyzją klienta:
  • kapitał i odsetki automatycznie utworzą nową lokatę
  • kapitał i odsetki zostaną przekazane na konto walutowe
  • kapitał utworzy nową lokatę, a odsetki zostaną przekazane na konto walutowe
Wybrany sposób zadysponowania środkami klient może zmienić w dowolnej chwili do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu lokaty terminowej. W sytuacji wcześniejszej rezygnacji z lokaty, odsetki nie zostaną naliczone.Lokaty terminowe eurobanku to bezpieczny sposób pomnażania pieniędzy – oszczędności przynoszą zaplanowany zysk i są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło: Informacja prasowa eurobanku

 
Udostępnij artykuł: