EUROFINAS: rynek kredytowy rośnie siódmy kwartał z rzędu

Raporty

Łączna sprzedaż kredytów konsumpcyjnych przez firmy, zrzeszone w EUROFINAS, w IV kwartale 2014 roku wzrosła o 4,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego - głosi komunikat tej organizacji, będącej reprezentacją rynku kredytowego na poziomie europejskim, której członkiem jest m.in. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Wartość "produkcji" kredytowej wyniosła 67,287 mld EUR.

Łączna sprzedaż kredytów konsumpcyjnych przez firmy, zrzeszone w EUROFINAS, w IV kwartale 2014 roku wzrosła o 4,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego - głosi komunikat tej organizacji, będącej reprezentacją rynku kredytowego na poziomie europejskim, której członkiem jest m.in. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Wartość "produkcji" kredytowej wyniosła 67,287 mld EUR.

Jakkolwiek w kilku badanych krajach akcja kredytowa wytraciła impet, w zdecydowanej większości narodowych rynków odnotowuje się wzrost, w szczególności dotyczy to krajów z Europy Południowej. Warto zauważyć, że to już siódmy z kolei kwartał, w którym łączna sprzedaż kredytów rośnie, co potwierdza, że sytuacja na europejskim rynku utrzymuje się na stabilnym poziomie.

Przyglądając się konkretnym produktom, finansowanie zakupu samochodów kredytem (dane obejmują auta nowe i używane) utrzymuje się w trendzie rosnącym niezmiennie od połowy 2012 roku. Wartość sprzedaży kredytów samochodowych w IV kwartale 2014 wzrosła o 10% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku i osiągnęła 19,978 mld EUR. Prym w tym obszarze pod względem dynamiki wiodą Czechy, ze wzrostem na poziomie 39,2% oraz Portugalia (28,6%).

Jeśli wyłączyć z kategorii "kredyty konsumpcyjne" finansowanie zakupu samochodów, to okazuje się, że wartość ich sprzedaży w ostatnich trzech miesiącach 2014 roku wyniosła 47,309 mld EUR, notując wzrost na poziomie 2,5%.

- Opublikowane dane wskazują na sukcesywny wzrost rynku kredytowego. Mimo nieznacznych różnic w wartości sprzedaży w poszczególnych krajach, obszar rynku objęty aktywnością EUROFINAS, zeszły rok zakończył mocnym akcentem. Pozytywny efekt niskich cen ropy napędzał konsumpcję i pewność konsumentów, a w ślad za tym - popyt gospodarstw domowych na pożyczanie w IV kwartale 2014, w głównej mierze z przeznaczeniem na dobra trwałe. Po stronie podaży, dało się zaobserwować lekkie złagodzenie kryteriów udzielania kredytów. Optymistyczne prognozy dla europejskiej gospodarki na 2015 rok, zwłaszcza w odniesieniu do konsumpcji prywatnej, mogą skłaniać do przypuszczenia, że impet rynku kredytowego w najbliższych miesiącach nie zostanie wyhamowany - mówi Jurgita Bucyte, doradca ds. statystycznych i ekonomicznych EUROFINAS.

bieszki.miroslaw.a.01.150x- Na szczególną uwagę zasługuje Hiszpania, ponieważ jest to kraj, w którym jak na dłoni widać rolę konsumpcji prywatnej w wychodzeniu z kryzysu. Jeszcze do połowy ubiegłego roku motorem napędowym był eksport, a konsumpcja prywatna odgrywała rolę głównego hamulcowego. Na Hiszpanię warto zwrócić uwagę z jeszcze jednego powodu. Mianowicie system bankowy po długim okresie “kuracji" odzyskał wigor kredytowy. Rosnąca konsumpcja prywatna nie byłaby możliwa bez odkręcenia kurka z kredytami dla gospodarstw domowych - dodaje dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF.

Dane do analizy EUROFINAS pochodzą z 15 narodowych organizacji samorządu finansowego: z Polski, Belgii, Czech, Danii, Niemiec, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Litwy, Norwegii, Portugalii, Szwecji i Rumunii.

Źródło: KPF

Udostępnij artykuł:

EUROFINAS: rynek kredytowy rośnie siódmy kwartał z rzędu

Raporty

Łączna sprzedaż kredytów konsumpcyjnych przez firmy, zrzeszone w EUROFINAS, w IV kwartale 2014 roku wzrosła o 4,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego - głosi komunikat tej organizacji, będącej reprezentacją rynku kredytowego na poziomie europejskim, której członkiem jest m.in. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Wartość "produkcji" kredytowej wyniosła 67,287 mld EUR.

Łączna sprzedaż kredytów konsumpcyjnych przez firmy, zrzeszone w EUROFINAS, w IV kwartale 2014 roku wzrosła o 4,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego - głosi komunikat tej organizacji, będącej reprezentacją rynku kredytowego na poziomie europejskim, której członkiem jest m.in. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Wartość "produkcji" kredytowej wyniosła 67,287 mld EUR.

Jakkolwiek w kilku badanych krajach akcja kredytowa wytraciła impet, w zdecydowanej większości narodowych rynków odnotowuje się wzrost, w szczególności dotyczy to krajów z Europy Południowej. Warto zauważyć, że to już siódmy z kolei kwartał, w którym łączna sprzedaż kredytów rośnie, co potwierdza, że sytuacja na europejskim rynku utrzymuje się na stabilnym poziomie.

Przyglądając się konkretnym produktom, finansowanie zakupu samochodów kredytem (dane obejmują auta nowe i używane) utrzymuje się w trendzie rosnącym niezmiennie od połowy 2012 roku. Wartość sprzedaży kredytów samochodowych w IV kwartale 2014 wzrosła o 10% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku i osiągnęła 19,978 mld EUR. Prym w tym obszarze pod względem dynamiki wiodą Czechy, ze wzrostem na poziomie 39,2% oraz Portugalia (28,6%).

Jeśli wyłączyć z kategorii "kredyty konsumpcyjne" finansowanie zakupu samochodów, to okazuje się, że wartość ich sprzedaży w ostatnich trzech miesiącach 2014 roku wyniosła 47,309 mld EUR, notując wzrost na poziomie 2,5%.

- Opublikowane dane wskazują na sukcesywny wzrost rynku kredytowego. Mimo nieznacznych różnic w wartości sprzedaży w poszczególnych krajach, obszar rynku objęty aktywnością EUROFINAS, zeszły rok zakończył mocnym akcentem. Pozytywny efekt niskich cen ropy napędzał konsumpcję i pewność konsumentów, a w ślad za tym - popyt gospodarstw domowych na pożyczanie w IV kwartale 2014, w głównej mierze z przeznaczeniem na dobra trwałe. Po stronie podaży, dało się zaobserwować lekkie złagodzenie kryteriów udzielania kredytów. Optymistyczne prognozy dla europejskiej gospodarki na 2015 rok, zwłaszcza w odniesieniu do konsumpcji prywatnej, mogą skłaniać do przypuszczenia, że impet rynku kredytowego w najbliższych miesiącach nie zostanie wyhamowany - mówi Jurgita Bucyte, doradca ds. statystycznych i ekonomicznych EUROFINAS.

bieszki.miroslaw.a.01.150x- Na szczególną uwagę zasługuje Hiszpania, ponieważ jest to kraj, w którym jak na dłoni widać rolę konsumpcji prywatnej w wychodzeniu z kryzysu. Jeszcze do połowy ubiegłego roku motorem napędowym był eksport, a konsumpcja prywatna odgrywała rolę głównego hamulcowego. Na Hiszpanię warto zwrócić uwagę z jeszcze jednego powodu. Mianowicie system bankowy po długim okresie “kuracji" odzyskał wigor kredytowy. Rosnąca konsumpcja prywatna nie byłaby możliwa bez odkręcenia kurka z kredytami dla gospodarstw domowych - dodaje dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF.

Dane do analizy EUROFINAS pochodzą z 15 narodowych organizacji samorządu finansowego: z Polski, Belgii, Czech, Danii, Niemiec, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Litwy, Norwegii, Portugalii, Szwecji i Rumunii.

Źródło: KPF

Udostępnij artykuł: