„Euroland na Draghi’m” – Kwartalnik Rynkowy Q3 2014

Finanse i gospodarka

Rynek stopy procentowejNa koniec III kwartału spodziewamy się stabilizacji rentowności obligacji skarbowych w sektorze 2-letnim na poziomie 2,50%, a także nieznacznego wzrostu w 5-letnim do 3,10% i 10-letnim do 3,55%. Tym samym zakładamy, że w najbliższych miesiącach nastąpi wystromienie krzywej dochodowości.

Rynek stopy procentowejNa koniec III kwartału spodziewamy się stabilizacji rentowności obligacji skarbowych w sektorze 2-letnim na poziomie 2,50%, a także nieznacznego wzrostu w 5-letnim do 3,10% i 10-letnim do 3,55%. Tym samym zakładamy, że w najbliższych miesiącach nastąpi wystromienie krzywej dochodowości.

Spodziewamy się też lekkiego rozszerzenia asset swap spreadów (dla DS1023 w okolice 10 pb). Krótki koniec krzywej wzmacniać będą przede wszystkim oczekiwania na obniżki stóp procentowych i prawdopodobna deflacja w Polsce w okresie od lipca do października.

W perspektywie końca roku nasze modele sygnalizują wzrost rentowności.

Negatywny wpływ na dłuższy koniec krzywej w Polsce będą miały prognozowane przez nas wzrosty rentowności amerykańskich obligacji skarbowych - na koniec 2014 r. dla 10-letnich Treasuries do 2,90% - które pociągną za sobą Bund-y do 1,60%. Za takim scenariuszem przemawia przybliżająca się perspektywa zaostrzenia polityki pieniężnej w USA w połowie 2015 r. W strefie euro wzrosty dochodowości będą ograniczane przez spekulacje nt. dalszego łagodzenia polityki pieniężnej przez EBC.

Rynek walutowy

W III kwartale 2014 r. spodziewamy się osłabienia euro wobec dolara oraz stabilizacji kursu złotego w okolicach poziomu z końca czerwca przy dużej zmienności w trakcie kwartału. Nasze prognozy wynikają ze wskazań opracowanych przez nas modeli ekonometrycznych oraz następujących założeń dodatkowych:

  • W warunkach silnej desynchronizacji dynamiki wzrostu gospodarczego w USA i strefie euro systematyczna kontynuacja taperingu QE3 wraz z narastającymi oczekiwaniami dalszego luzowania polityki monetarnej przez EBC będą umacniać dolara wobec euro,
  • W przypadku złotego umiarkowanie pozytywny wpływ luzowania polityki pieniężnej przez EBC będzie się względnie równoważył z negatywnym odziaływaniem wygaszania ekspansji ilościowej przez Fed, spowalnianiem gospodarki Chin oraz narastającymi oczekiwaniami na obniżki stóp procentowych w Polsce.

Rynek akcji

Centralnym założeniem naszego pozytywnego średnioterminowego scenariusza dla globalnego rynku akcji pozostaje kombinacja umiarkowanego wzrostu gospodarczego i łagodnej polityki pieniężnej możliwej dzięki niskiej inflacji. W Polsce szybkie podwyżki stóp nam nie grożą ponieważ RPP musi wziąć pod uwagę inflację krajową oraz politykę EBC, która pozostanie bardzo łagodna jeszcze przez długi czas.

W krótkim terminie niepokoi nas nienaturalnie niska zmienność na rynkach finansowych, która zachęca do budowania pozycji przy wykorzystaniu dźwigni finansowej, co podnosi ryzyko gwałtownego dostosowania.

W III kwartale spodziewamy się neutralnego zachowania indeksu WIG z większym ryzykiem jego spadku. Prognozujemy poziom 52 tys. pkt na koniec września. W perspektywie końca roku podtrzymujemy optymistyczny scenariusz rynkowy i prognozę WIG 55 tys. pkt.

Pełny raport jest dostępny tutaj.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: