Europ Assistance Polska uczestniczy w Tygodniu Przedsiębiorczości

Finanse i gospodarka

W dniach 16-22 listopada 2015 roku po raz ósmy w Polsce zorganizowany jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w ponad 100 krajach. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Celem jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

W dniach 16-22 listopada 2015 roku po raz ósmy w Polsce zorganizowany jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w ponad 100 krajach. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Celem jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

Jednym z najważniejszych projektów realizowanych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce jest "Otwarta firma", projekt Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. To działanie, w którym uczestniczy najszersze grono odbiorców. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymuje zaś możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy

- Po raz kolejny mamy możliwość zaprezentować młodzieży jak wygląda praca w firmie assistance i na czym polega realizacja pomocy w różnych sytuacjach. Wierzymy, że spotkania dostarczą uczniom nie tylko wiedzy na temat branży, ale także zaszczepią w nich chęć pracy w podobnym środowisku w przyszłości, co mamy nadzieję, pozytywnie wpłynie na kształtowanie ich ścieżki kariery - powiedział Ryszard Grzelak, Prezes Zarządu Europ Assistance Polska.

Firma Europ Assistance Polska nie tylko aktywnie uczestniczy w tegorocznej "Otwartej firmie" prowadząc zajęcia edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych, ale również była sponsorem Gali podsumowującej poprzednią, piątą edycję projektu "Otwarta firma", która odbyła się w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie w dniu 13 listopada 2015 roku. Statuetkami i pamiątkowymi dyplomami uhonorowano najaktywniejsze szkoły biorące udział w "Otwartej firmie" 2014.

Źródło: Europ Assistance

Udostępnij artykuł: