Europ Assistance Polska wspiera honorowych dawców krwi

Finanse i gospodarka

Europ Assistance Polska oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie przedłużyło swoją współpracę na kolejny rok. W ramach podpisanego porozumienia, honorowi dawcy krwi i jednocześnie klienci Europ Assistance Polska objęci zostaną specjalnymi usługami assistance.

Assistance medyczny oferowany przez Europ Assistance Polska zostanie poszerzony o usługi  dedykowane dawcom krwi. Posiadacze assistance medycznego, których bliska osoba potrzebować będzie krwi będą mogli otrzymać pomoc w organizacji i pokrycie kosztów transportu do najbliższego Centrum Krwiodawstwa na terenie Polski. Z nowego świadczenia skorzystać również będzie mogła bliska osoba ubezpieczonego, gdy on sam potrzebować będzie krwi.

Główna działalność Europ Assistance Polska opiera się na pomocy i wsparciu w trudnych sytuacjach, co spójne jest z profilem działalności naszego Partnera – Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Jestem przekonany, że połączenie naszych kompetencji i odpowiedzialności społecznej z doświadczeniem i wiedzą RCKiK znacząco przyczyni się do promocji honorowego krwiodawstwa w Polsce – mówi Ryszard Grzelak, Prezes Zarządu Europ Assistance Polska.

Europ Assistance Polska będzie również promować honorowe oddawanie krwi, jak i poszerzać wiedzę na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa na łamach wydawanego przez siebie Assistance Newslettera. Ponadto w ramach współpracy, w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Europ Assistance Polska odnowiła kącik dla dzieci pacjentów, jak również przekazała specjalne piłeczki do pompowania krwi oraz opaski promujące ideę honorowego krwiodawstwa dla osób oddających krew.

Źródło: Europ Assistance

Udostępnij artykuł: