Europ Assistance Polska zapewni pomoc flocie należącej do Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat

Finanse i gospodarka

Europ Assistance Polska przygotowała program assistance samochodowego adresowany do kierowców spółek należących do Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat. Kierowcy objęci są ochroną od sierpnia 2012r.

W ramach programu CYFROWY POLSAT ASSISTANCE, kierowcy mogą liczyć na całodobową pomoc w razie awarii pojazdu lub wypadku. Wśród przysługujących im świadczeń znajdują się usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, a także holowanie. Program CYFROWY POLSAT ASSISTANCE wyróżnia się wysokim limitem dystansu holowania – aż do 500 km na terenie Polski. Co więcej, miejsce, do którego pojazd ma być odholowany, może określić sam kierowca.

CYFROWY POLSAT ASSISTANCE zapewni również nieodpłatny dowóz paliwa w dowolne miejsce na terytorium Polski.

Udostępnij artykuł: