Europa 2020: jak rząd chce wspierać wzrost inwestycji w Polsce?

Gospodarka

Mężczyzna naciskający przycisk "inwestycje"
Fot. stock.adobe.com/NicoElNino

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020", poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Dokument zawiera najważniejsze działania wspierające wzrost inwestycji w Polsce, w tym priorytety inwestycyjne finansowane z polityki spójności na lata 2021-2027.

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii #Europa2020 #inwestycje

 

Reformy rozłożone są na 38 działań w ciągu roku tj. od II kw. 2019 r. do I kw. 2020 r.

„Prognozuje się, że wszystkie zrealizowane działania pozytywnie wpłyną na rynek pracy, przyczyniając się do wzrostu pracujących o 0,2% w 2019 r. (w grupie wiekowej 15 lat i więcej) oraz systematycznego zmniejszania stopy bezrobocia (w 2019 r. stopa bezrobocia spadnie do 3,6%, a w 2020 r. wyniesie 3,3%). Działania te powinny przyczynić się także do wzrostu inwestycji o ok. 5,6 – 5,7% rocznie, m.in. w związku z wykorzystaniem funduszy z unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce wzrosły o 20 proc. rdr w 2018 r. >>>

Najważniejsze działania

W horyzoncie działań jako najważniejsze wymieniono:

-działania wspierające wzrost zatrudnienia w postaci obniżenia klina podatkowego (to różnica między całkowitym kosztem zatrudnienia pracownika na pełny etat a wynagrodzeniem jakie on otrzymuje), wprowadzenie zerowej stawki PIT dla zatrudnionych do 26. roku życia, wsparcie dla publicznego transportu zbiorowego;

– rozwiązania pomagające małym i średnim przedsiębiorcom (chodzi o nowe prawo zamówień publicznych i ograniczenia zatorów płatniczych – obie regulacje mają wzmocnić na rynku firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw);

– przepisy ułatwiające prowadzenie biznesu – chodzi o uchwalenie nowej ordynacji podatkowej, uproszczenie procesu inwestycyjnego w związku z reformą systemu planowania przestrzennego, wprowadzenie usprawnień w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych oraz dalsze upowszechnienie stosowania płatności bezgotówkowych;

– wsparcie dla firm typu start-up przez wprowadzenie nowego typu spółki, dzięki której ułatwiony zostanie proces rozpoczęcia i prowadzenia innowacyjnego biznesu;

– działania wzmacniające innowacyjność polskiej gospodarki, tj. wsparcie dla tworzenia najlepszych w Polsce zespołów badawczych w celu rozwiązania problemu niskiej komercjalizacji wyników badań, przeprowadzenie analizy stanu rozwoju technologicznego polskiej gospodarki do 2040 r. oraz wdrożenie sieci badawczej Łukasiewicz;

– ułatwienia dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, które mają przyczynić się do zwiększenia udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii, zgodnie z celem strategii „Europa 2020″;

– działania mające na celu wsparcie dochodowe gospodarstw domowych, czyli rozszerzenie programu „500+” na każde pierwsze dziecko do 18. roku życia oraz program „Emerytura plus”.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: