„Europa Neutral” – unikalne strategie inwestycyjne w szerokiej dystrybucji

Finanse i gospodarka

Ruszyła  sprzedaż nowego produktu inwestycyjnego "Europa Neutral", przygotowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. we współpracy z Trigon Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. To oferta dla inwestorów, którzy oczekują potencjalnych zysków przy relatywnie małym zaangażowaniu finansowym. Celem jest wzrost wartości aktywów dzięki wykorzystaniu unikalnych strategii inwestycyjnych na rynku akcji.

Ruszyła  sprzedaż nowego produktu inwestycyjnego "Europa Neutral", przygotowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. we współpracy z Trigon Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. To oferta dla inwestorów, którzy oczekują potencjalnych zysków przy relatywnie małym zaangażowaniu finansowym. Celem jest wzrost wartości aktywów dzięki wykorzystaniu unikalnych strategii inwestycyjnych na rynku akcji.

"Europa Neutral" ma charakter indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym i jest propozycją dla szerokiego grona inwestorów, zarówno dla osób chcących zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny, jak i początkujących graczy rynku akcji. Ubezpieczenie umożliwia uzyskanie potencjalnie wyższych zysków niż na lokacie bankowej przy relatywnie niskim zaangażowaniu finansowym. Inwestycję można rozpocząć już od 10 tys.  zł.

Fundusz łączy trzy niezależne od siebie strategie, umożliwiające inwestorowi wypracowanie potencjalnych zysków w każdych warunkach rynkowych, zarówno w trakcie występowania trendów wzrostowych, jak i spadkowych. Bazują one na różnych segmentach rynku akcji, wykorzystując zróżnicowane narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Zadaniem funduszu jest wypracowanie dodatnich stóp zwrotu poprzez selekcję najlepszych i najgorszych akcji wśród przedsiębiorstw cieszących się największym zaufaniem wśród inwestorów, charakteryzujących się jednocześnie ustabilizowanym kursem akcji i dobrą pozycją finansową, a także najciekawszych spółek z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Portfel akcyjny zabezpieczony jest przed ryzykiem niekorzystnej koniunktury poprzez pozycje w instrumentach pochodnych i krótką sprzedaż.

"Europa Neutral" to unikalna oferta inwestycyjna. Strategie rynkowe wykorzystywane w produkcie zostały zaczerpnięte z elitarnego, przeznaczonego dla zamożnych klientów funduszu Trigon Quantum Absolute Return FIZ, który od początku działalności (09.2012r.) wypracował 32 proc. stopy zwrotu  netto (stan na 30.06.2014 r). Obecnie strategia jest dostępna dla szerokiego grona inwestorów w ramach funduszu Trigon Quantum Neutral  FIZ w produkcie "Europa Neutral". Funduszem zarządza czteroosobowy zespół z ekspertyzą w różnych segmentach rynku akcji. Fundusz operuje wyłącznie w obszarach, w których zespół zarządzający posiada znaczące i potwierdzone wieloletnim doświadczeniem kompetencje.

Umowa ubezpieczenia, opracowanego przez TU na Życie Europa S.A produktu "Europa Neutral"., zawierana jest na czas nieokreślony. Rekomendowany minimalny okres inwestycji wynosi 5 lat. Przez cały czas trwania umowy inwestor objęty jest ochroną ubezpieczeniową na wypadek śmierci. Produkt "Europa Neutral" jest dostępny w placówkach przedstawicieli ubezpieczyciela, m.in. w Kancelarii Finansowej B&G, Kancelaria Finansowa Robert Łukasz, Polskie Doradztwo Finansowe.

Źródło: TU Europa SA

Udostępnij artykuł: