Europa z tytułem Dobrego Pracodawcy 2013

Finanse i gospodarka

Europa otrzymała tytuł Dobry Pracodawca 2013 w ramach programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności, realizowanego przez redakcję Forum Biznesu pod patronatem Polskiej Akademii Nauk.

Europa otrzymała tytuł Dobry Pracodawca 2013 w ramach programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności, realizowanego przez redakcję Forum Biznesu pod patronatem Polskiej Akademii Nauk.

Program ma za zadanie upowszechnianie zasad odpowiedzialnego biznesu oraz wskazanie ekspertów w tej dziedzinie. "Europejczycy utożsamiają się z firmą, co szczególnie widać po zaangażowaniu pracowników w różnorodne dodatkowe projekty i inicjatywy charytatywne" - mówi Marta Łaz, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Europie.

"Mimo tego że z roku na rok pracuje u nas coraz więcej osób, firma zachowuje swój wyjątkowy charakter, opierający się na dobrych i przyjaznych relacjach oraz otwartej komunikacji. To duża wartość w świecie zdominowanym przez korporacje" - dodaje.

Kryteria wyboru dokonanego przez niezależną kapitułę obejmowały politykę firmy jako pracodawcy, a szczególnie właściwe kształtowanie relacji z pracownikami i tworzenie dla nich atrakcyjnego środowiska pracy.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: