European Money Week: Europejski tydzień edukacji finansowej

BANK 2019/05

W dniach 25-29 marca europejskie banki uczestniczyły w Europejskim Tygodniu Edukacji Finansowej (European Money Week –EMW). Ta inicjatywa sektora finansowego, pod auspicjami Europejskiej Federacji Bankowej (EBF), przypomina o znaczeniu edukacji finansowej i konieczności podnoszenia wiedzy społeczeństwa w tej dziedzinie. W całej Europie odbywają się w tym czasie konferencje, seminaria, prelekcje i konkursy.

EMW to inicjatywa Europejskiej Federacji Bankowej i krajowych asocjacji bankowych z 2015 roku. W tym roku jest to więc wspólne piąte podejście. Za przebieg European Money Week w Polsce odpowiadają wspólnie Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości. Wiodącymi imprezami EMW były Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2019 oraz Krajowy Finał Europejskiego Quizu Finansowego (EMQ) dla uczniów w wieku 13-15 lat, w którym – na etapie szkolnym – uczestniczyło w tym roku ponad 6100 uczniów z 209 szkół w całej Polsce.

Ze względu na cel działań sektora bankowego w tym obszarze, tzn. by mobilizował możliwie szeroką koalicję partnerów zaangażowanych w tę problematykę, pokazywanie konieczności ciągłości działań, organizatorzy zawsze traktują ten tydzień jako okazję do wspólnych spotkań dla podsumowania działań i rozmowy o wyzwaniach na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: