Europejska Unia Bankowa nabiera kształtów

Polecamy

23 maja 2012 roku Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso wezwał do utworzenia Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej (European Economic and Monetary Union (EEMU)), na którą składałaby się unia budżetowa, fiskalna i bankowa. Jej celem miałoby być zwiększenie gospodarczej integracji krajów członkowskich Unii Europejskiej i zabezpieczenie przyszłości Europejskiej Unii Walutowej (EMU).

Zdaniem Komisji Europejskiej, Unia Bankowa miałaby być jednym z głównych sposobów na wyjście z obecnego kryzysu, dzięki tworzeniu mechanizmów nadzoru nad bankami, zapewnieniu procedur postępowania z bankami, które znalazły się w kłopotach oraz utworzeniu zharmonizowanego systemu gwarancji depozytów.

Podczas czerwcowego szczytu Unii Europejskiej nadzór nad bankami uznany został za priorytet, a we wrześniu Komisja Europejska przedstawiła propozycję Europejskiego Mechanizmu Nadzoru, która została pod koniec roku zaakceptowana przez Parlament Europejski i Radę.

Propozycja zakłada wiodąca rolę Europejskiego Banku Centralnego w kwestii nadzoru nad wszystkimi bankami działającymi na terenie państw członkowskich UE, należącymi do Unii Bankowej. Szczegółową rolę nadzorczą pełnić będą krajowe organizacje nadzorcze.

Europejski mechanizm nadzoru odnosił się będzie do 27 państw członkowskich strefy euro, podczas gdy pozostałe państwa członkowskie będą miały możliwość dobrowolnego przyłączenia się do Unii.

Negocjacje w sprawie Unii Bankowej pomiędzy Radą Europejską a Parlamentem Europejskim są priorytetem irlandzkiej prezydencji i w tym miesiącu należy się spodziewać przyjęcia ostatecznej wersji regulacji. W kolejnych miesiącach nowe przepisy będą wdrażane w życie, a Europejski Bank Centralny powinien osiągnąć pełnię swoich funkcji nadzorczych w marcu 2014 r.

Agnieszka Krawczyk
www.aleBank.pl
Źródło: www.febelfin.be

Udostępnij artykuł: