Europejska Unia Deweloperów z nowym prezydentem i polskim akcentem

Finanse i gospodarka

Terry Roydon, członek brytyjskiej federacji deweloperów i licznych zagranicznych spółek prowadzących działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego, objął stanowisko prezydenta UEPC - Europejskiej Unii Deweloperów. Mogący pochwalić się ponad 40 letnim doświadczeniem zawodowym Roydon będzie stał na czele najprężniej działającej organizacji skupiającej inwestorów mieszkaniowych z poszczególnych państw europejskich. Terry Roydon, dzięki pracy dla firmy prowadzącej działalność na terenie naszego kraju, ma dużą wiedzę praktyczną wynikającą ze znajomości polskich realiów branżowych. Z pewnością będzie to miało pozytywne przełożenie na uwzględnianie specyfiki polskiego rynku przy debacie na arenie międzynarodowej. Szacuje się, że obecnie prawie 75% obowiązujących przepisów jest wynikiem regulacji unijnych. Dlatego tak ważne jest, aby reprezentanci polskiego przedsiębiorstwa byli tam, gdzie zapadają decyzje mające wpływ na rodzimą gospodarkę.

UEPC jest federacją związków krajowych i reprezentuje ponad 30.000 deweloperów, którzy rocznie oddają do użytku całej Europie ok. miliona mieszkań i domów. Zrzeszone firmy budują również przestrzenie komercyjne, handlowe, obiekty biurowe oraz hotelowe. Szacuje się, że przedsiębiorcy z UEPC kontrolują pośrednio lub bezpośrednio 10% produktu krajowego brutto państw Unii Europejskiej.

Organizacja powstała w 1958 roku jako stowarzyszenie naukowe, którego celem było wspieranie i ochrona budowniczych domów na poziomie ponadnarodowym. Z biegiem czasu UEPC zmieniła swoje priorytety i stała się wspólnym głosem przedsiębiorców mieszkaniowych w instytucjach europejskich, gdzie dba o to, aby powstające prawo było przyjazne inwestorom. Dzięki dostosowaniu uregulowań unijnych do realnych potrzeb rynków europejskich jest możliwe budowanie na większą skalę, co ma bezpośrednie przełożenie na lepszą dostępność mieszkań. Dialog przedstawicieli biznesu z ustawodawcą jest wyznacznikiem nowoczesnego myślenia o kreowaniu silnej gospodarki europejskiej, ponieważ połączenie wiedzy merytorycznej i doświadczeń praktycznych to klucz do rozwoju w każdej dziedzinie.

W ostatnim spotkaniu UEPC na Malcie wzięli udział przedstawiciele Polskiego Związku Firm Deweloperskich, który aktywnie włącza się w działania organizacji. W trakcie trwających 3 dni obrad i paneli dyskusyjnych debatowano min. o efektywności energetycznej budynków, stawkach VAT, sposobach uzyskiwania pozwolenia na budowę w poszczególnych państwach, dyrektywach unijnych dotyczących ochrony środowiska, przystosowaniu budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych czy też sekurytyzacji. Szczególnym gościem spotkania był przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który wygłosił prezentację na temat Global Housing Watch, opisującą trendy na rynkach mieszkaniowych nie tylko w skali europejskiej, ale także światowej.

Kierowanie UEPC przez osobę związaną z polskim rynkiem nieruchomości jest szczególnie pozytywne, ponieważ pozwoli lepiej uwzględniać specyfikę naszego kraju przy tworzeniu prawa na poziomie europejskim.  Dzięki przynależności do organizacji ponadnarodowych stowarzyszenia takie jak Polski Związek Firm Deweloperskich mają możliwość monitorowania procesów decyzyjnych na początkowym stadium, co umożliwia zabezpieczenie polskich interesów w pierwszej fazie powstawania uregulowań prawnych.

Dzięki postępującej integracji Europy przedsiębiorcy z różnych państw mają możliwość porównania realiów branżowych, w których funkcjonują. UEPC jest taką płaszczyną wymiany opinii i doświadczeń, dzięki czemu związki takie jak PZFD mogą czerpać wiedzę od innych europejskich podmiotów gospodarczych i wspólnie kreować lepszą rzeczywistość branżową.

Źródło: PZFD

 

Udostępnij artykuł: